Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Upínací pouzdro – Volba nástrojů a příslušenství

Fakta
Jazyk: Angličtina
Formát: Aplikace ke stažení
Platforma výrobků: Výrobky pro údržbu
Volba Upínací pouzdro Nástroje a příslušenství

Aplikace Upínací pouzdro – Volba nástrojů a příslušenství SKF slouží k volbě správných nástrojů a příslušenství pro montáž soudečkových ložisek a toroidních ložisek CARB na upínací pouzdra. 

Obsahuje všechny informace na jednom místě a může tak podstatně urychlit volbu požadovaných nástrojů a příslušenství. Kliknutím na odkaz "Další informace" navíc můžete zobrazit vybrané položky na webu skf.com.


Aplikaci pro volbu lze použít pro ložiska montovaná s použitím spárových měrek nebo pomocí metody SKF Drive-up. Jako výchozí je zobrazeno preferované upínací pouzdro podle katalogu Valivá ložiska, lze však vybrat i jiná pouzdra. 


Stačí jednoduše vybrat kombinaci ložiska a pouzdra a aplikace vybere správné nástroje a příslušenství umožňující montáž a demontáž ložiska včetně následujících:

  • Hydraulická matice HMV
  • Možnosti čerpadla pro matici HMV, při použití spárové měrky nebo metody SKF Drive-up
  • Možnosti čerpadla pro montáž s použitím metody tlakového oleje
  • Požadované prodlužovací trubky pro použití metody tlakového oleje SKF
  • Typ spárové měrky
  • Pojistná matice a podložka
  • Typ klíče pro utažení zajišťovacího zařízení


Program také může vytvořit seznam požadovaných nástrojů a příslušenství, a to v podobě souboru PDF nebo neformátovaného textu vhodného například pro zkopírování a vložení do e-mailu.


Požadavky na systém:

  • Windows 7 nebo vyšší
Zadejte propagační kód
SKF logo