Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Hodnocení údržby SKF

Fakta
Jazyk: Angličtina
Formát: Android , iPad , iPhone
Platforma výrobků: Výrobky pro údržbu

Hodnocení údržby je přístup SKF, který umožňuje detailní posouzení znalostí a postupů údržby vašich zákazníků snadným způsobem. Zahrnutými oblastmi jsou základní monitorování stavu, ustavení strojů, montáž a demontáž valivých ložisek a mazání

K napomožení zlepšování zákazníků hodnocení poskytuje zprávu na odborné úrovni zdůrazňující jejich silné a slabé stránky v procesu údržby. Hodnotící zpráva obsahuje informace o nejlepších postupech a seznam použitelných řešení, služeb a školení údržby SKF.

Upozornění!
Tato služba je určena k použití pod vedením školeného asistenta ze společnosti SKF.
Pokud si přejete tuto službu využít, obraťte se na svého místního zástupce SKF.


Poznámka: Aplikace je k dispozici pouze v Apple App store a v Google Play.

Zadejte propagační kód
SKF logo