Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Stažení CAD modelů

1. Vyhledat podle označení (číslo výrobku)

Pokud již víte, o který produkt máte zájem, jednoduše jej zadejte do vyhledávače a klikněte na tlačítko Hledej.


2. Vyhledat podle typu výrobku a rozměrů

Zvolte jednu z níže uvedených skupin výrobků, přidejte specifikaci výrobku a stáhněte si CAD model.

Další informace o stahování CAD modelů

  1. Otevřete příslušnou tabulkovou část (viz odkazy výše), zvolte provedení a variantu, označení (číslo výrobku) nebo průměr hřídele a přejděte na požadovaný výrobek.
    Některé výrobky je potřeba nakonfigurovat ještě před stažením CAD modelu. Příkladem může být ložiskové těleso, kde je potřeba vybrat ložisko, těsnění a případné další součásti. 
  2. Po nalezení požadovaného výrobku klikněte na tlačítko „CAD model“. (Na toto tlačítko můžete kliknout až po výběru specifikací výrobku.)
  3. V rozbalovací nabídce zvolte požadovaný CAD formát. Můžete si vybrat z různých nativních 3D, neutrálních 3D a 2D formátů. Další informace o formátech naleznete v podrobných pokynech.
  4. Klikněte na tlačítko „Stáhnout“.

Pokud nemůžete najít, co potřebujete

Pokud nenajdete určitý výrobek nebo máte zájem o zakázkové řešení, obraťte se na místního zástupce SKF, kancelář SKF nebo využijte kontaktní formulář.

Poznámka: Rozměry neuvedené v tabulkové části by neměly být měřeny na výkresu jako podklad pro dimenzování souvisejících dílů.

Upozornění

Zajištění přesnosti těchto výkresů byla věnována maximální péče. Přesto nelze převzít odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody, přímé, nepřímé či následné, které mohou vzniknout v důsledku použití těchto výkresů.
SKF logo