Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Analýza potřeb zákazníků SKF – správa výrobních prostředků

Fakta
Jazyk: Angličtina
Formát: Webové aplikace
Platforma výrobků: Služby

Analýza potřeb zákazníků SKF je založena na modelu optimalizace účinnosti výrobních prostředků SKF (AEO – Asset Efficiency Optimization). Tento model zohledňuje obchodní cíle zákazníka, strategii údržby, identifikaci prací, jejich realizaci, následné činnosti a hodnocení. Analýza potřeb zákazníků SKF hodnotí každou z těchto oblastí a porovnává ji se srovnatelným odvětvím.

Při porovnávání jsou zjišťovány silné stránky zákazníka a případné nedostatky s prostorem ke zdokonalení. SKF může pomoci stanovit, jaké činnosti může zákazník podniknout za účelem odstranění těchto nedostatků.

Upozornění!
Tato služba je určena k použití pod vedením školeného asistenta ze společnosti SKF.
Pokud si přejete tuto službu využít, obraťte se na svého místního zástupce SKF.
Zadejte propagační kód
SKF logo