Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Analýza potřeb zákazníků SKF – správa mazání

Fakta
Jazyk: Angličtina
Formát: Webové aplikace
Platforma výrobků: Řešení mazání
Analýza potřeb zákazníků SKF – správa mazání

Analýza potřeb zákazníků SKF – správa mazání (CNA-LM) je nástroj SKF k vyhodnocení a srovnání vyspělosti postupů správy mazání vašich klientů.

CNA-LM používá stejnou metodiku jako služba Analýza potřeb zákazníků SKF – správa majetku: 40 otázek je sestaveno do čtyř skupin po 10 otázkách. Každá skupina je zaměřena na určitou část procesu optimalizace účinnosti provozních prostředků (AEO): stanovení strategie, identifikaci, řízení a realizaci. Analýza potřeb zákazníků SKF hodnotí každou z těchto oblastí a porovnává ji se srovnatelným odvětvím. Při porovnávání jsou zjišťovány silné stránky zákazníka a případné nedostatky s prostorem ke zdokonalení.

Upozornění!
Tato služba je určena k použití pod vedením školeného asistenta ze společnosti SKF.
Pokud si přejete tuto službu využít, obraťte se na svého místního zástupce SKF.
Zadejte propagační kód
SKF logo