Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Program SKF DSP (Dokumentovaná řešení)

Fakta
Jazyk: Angličtina , Španělština , Portugalština , Francouzština , Němčina , Tradiční čínština
Formát: Webové aplikace
Platforma výrobků: Služby
Program SKF DSP (Dokumentovaná řešení)

"Věnujte pár minut. Ušetřete tisíce."

SKF Dokumentovaná řešení (Documented Solution Program - DSP) je interaktivní nástroj používaný SKF k výpočtům peněžní hodnoty úspor, které může zákazník získat využíváním výrobků a řešení SKF.

Spoluprací se zákazníkem a doplněním údajů do programu, může obchodní zástupce SKF vygenerovat hodnotu ekonomického výsledku, která předvídá celkové odhadované úspory, kterých lze používáním řešení SKF dosáhnout. Protože zákazník poskytne informace o provozu svého podniku (např. o materiálech, pracovních silách, odstávkách apod.), může si být jist, že předpokládané úspory jsou reálné.

Stručně řečeno, pozornost zákazníka se přesouvá z počáteční ceny výrobku nebo služby k hodnotě, jakou zákazník získá v dlouhodobém měřítku, během životního cyklu svého majetku.


Tento DSP nástroj je k dispozici pouze pro zástupce společnosti SKF. Stáhněte si aplikaci SKF DSP z Apple App Store (Worx Store), abyste mohli pracovat se zákazníkem v režimu offline. Poté nahrajte váš případ do DSP databáze a případ dokončete v online nástroji, jakmile budete v kanceláři.

SKF rovněž nabízí SKF Distributor Value Programme, který mohou autorizovaní distributoři použít pro znázornění hodnoty, kterou svými službami svým zákazníkům poskytují.

Zadejte propagační kód
SKF logo