Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

SKF Engineering Calculator (Technická kalkulačka)

Fakta
Jazyk: Angličtina
Formát: Webové aplikace
Platforma výrobků: Ložiska, jednotky a tělesa
SKF Engineering Calculator (Technická kalkulačka)

Online nástroj, jehož součástí je kalkulačka frekvencí, nástroj pro volbu radiálního O-kroužku, kalkulačka pro přenos výkonu a nástroj pro výpočet tolerance vyvážení rotoru.

Frequency calculator (Kalkulačka frekvencí)
Analýza vibrací rotačního strojního zařízení je běžným postupem v programech prediktivní údržby. Ukazuje, zda jsou součásti v dobrém stavu, nebo vykazují anomálie. Jakmile je provedeno měření vibrací, je interpretováno spektrum frekvence vibrací. Běžné frekvence součástí rotačního zařízení jsou obsaženy v programu na podporu spektrální analýzy frekvencí.

Radial O-ring Selector (Nástroj volby radiálního O kroužku)
Tato kalkulačka vám umožňuje vyhledat doporučený vnitřní průměr a rozsah průměrů průřezu O kroužků, které jsou vhodné do drážky daného rozměru a rozsah tolerancí radiálního těsnění.

Power Transmission Calculator (Kalkulačka přenosu výkonu)
Přenos výkonu je pohyb energie z místa jejího vzniku na místo, kde bude použita k vykonání užitečné práce. Tato sada kalkulaček obsahuje od výkonu v koňských sílách až po moment setrvačnost a jsou určeny pro obecné technické účely. Poraďte se s výrobcem vašeho zařízení ohledně konkrétních výpočtů a požadavků na výrobek.

Rotor Balance Tolerance (Tolerance vyvážení rotoru)
Tato kalkulačka se používá v situacích, kdy jsou rotory vyvažovány v dílně, tj. vyvažování probíhá na dynamickém vyvažovacím stroji.
Zadejte propagační kód
SKF logo