Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

SKF LubeSelect pro plastická maziva SKF

Fakta
Jazyk: Angličtina
Formát: Webové aplikace
Platforma výrobků: Řešení mazání
SKF LubeSelect pro plastická maziva SKF

LubeSelect pro plastická maziva SKF je vytvořený společností SKF. Pomocí této aplikace získáte přístup k databázi znalostí, která vám pomůže při volbě vhodného maziva pro konkrétní aplikaci. Mazivo můžete zvolit na základě:
  • podmínek aplikace
  • profilů aplikace 

Vyplněním podmínek aplikace je provedena analýzy a jsou navržena plastická maziva. Tato analýza je založena na obecných pravidlech výběru, která jsou pečlivě vytvořena odborníky mazání SKF. Navržená plastická maziva jsou zváženým kompromisem, který co nejvíce splňuje popsané podmínky aplikace.

Zvolením profilu aplikace, který je nejvíce podobný vaší aplikaci, jsou navržena nejvhodnější doporučení na základě dlouholetých zkušeností obchodního úseku, výrobkových středisek a odborníků mazání SKF.

Tyto dva přístupy se vzájemně doplňují: profily aplikace poskytují doporučení "z terénu", zatímco doporučení na základě popisu podmínek aplikace jsou založena na rozsáhlé analýze.

Pozor: LubeSelect pro plastická maziva SKF poskytuje doporučení pro volbu maziva na základě obecných pravidel volby. Nemůže zohlednit každý detail aplikace a volba je provedena z omezeného souboru plastických maziv. Budete i bnadále zodpovědní za volbu maziva, které provedete, nebo maziva, které doporučíte svému zákazníkovi.
Zadejte propagační kód
SKF logo