Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

SKF Seal Select (Volba těsnění)

Fakta
Jazyk: Angličtina
Formát: Android , iPad , iPhone , Webové aplikace
Platforma výrobků: Těsnění
ikona SKF Seal Select

SKF Seal Select je online nástroj pro volbu těsnění a příslušenství. Prostřednictvím několika různých vstupních parametrů můžete snadno najít vhodné řešení těsnění SKF pro konkrétní aplikaci. SKF Seal Select v současné době nabízí nástroj výběru pro:

SKF SPEEDI-SLEEVE
Těsnicí V-kroužky
Hřídelové těsnicí kroužky

Aplikace je k dispozici pro iPhone a Android.
Zadejte propagační kód
SKF logo