Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

SKF SimPro Quick

Rychlé vyhodnocení výkonu Vašich ložiskových uspořádání

3D vizualizace
SKF SimPro Quick je simulační software pro aplikace s jedním hřídelem, který je určen k rychlému posouzení návrhu uložení ložisek a jejich provozní výkonnosti na základě požadavků a podmínek aplikace. Cílem nástroje je poskytnout větší rozsah technických znalostí SKF a zajistit samostatnost v zájmu urychlení procesu návrhu a optimalizace volby ložisek.


Hlavní vlastnosti
 • Intuitivní stupňovité grafické rozhraní
 • Zdokonalené navádění, systém upozornění, 3D vizualizace a animace
 • Jedna hřídel s více ložisky a obsáhlé možnosti modelování (více typů převodů, maziva, pružiny, distanční podložky, tělesa, provozní podmínky)
 • Úplný sortiment ložisek SKF s využitím údajů o výrobcích z katalogu valivých ložisek SKF
 • Intuitivní průvodce volbou ložiska
 • Různé možnosti analýzy a výstupu pro posouzení výkonnosti uspořádání ložisek
 • Výpočet zatížení ložiska, zatížené oblasti, stykové napětí, trvanlivost ložiska, tření, frekvence, intervaly přemazávání, životnost plastického maziva, průhyb hřídele
 • Výpočet základní trvanlivosti, trvanlivosti podle SKF a modifikované referenční trvanlivosti (podle normy ISO/TS 16281:2008)
Hlavní výhody

Zrychlení a zvýšení flexibility cyklu konstrukce stroje:

 • S nástrojem SKF SimPro Quick můžete přímo využívat technické znalosti SKF a podrobné údaje o výkonnosti výrobků
 • Používáte stejný nástroj jako naši aplikační inženýři, což umožňuje snadnější a rychlejší komunikaci a podporu
 • Program se spouští na místním počítači bez nutnosti odesílat důvěrná data modelu nové konstrukce do SKF
 • Umožňuje rychlejší provedení více konstrukčních iterací před ukončením fáze vývoje
 • Možnost vytvoření podrobné zprávy o ověření konstrukce jedním kliknutím
 • Nabízí uspořádání s pevnou víceúrovňovou oporou

Intuitivní a podrobné posouzení výkonnosti uložení ložisek SKF na základě:

 • Intuitivního modelovacího rozhraní s podrobnými pokyny
 • Možnost zohlednění podrobných požadavků a provozních podmínek aplikace
 • Nabídka standardních i pokročilých modelů trvanlivosti

REGISTRACE

Upozorňujeme, že software SKF SimPro Quick je určen pro naše zákazníky a partnery a je k dispozici za roční poplatek. Registrační proces je následován konečným rozhodnutím o použití, při kterém jsou posuzovány požadavky a přijata rozhodnutí. 
Chcete-li si zaregistrovat bezplatnou zkušební verzi softwaru SKF SimPro Quick (na 90 dní), vyplňte níže uvedený formulář. 


* označuje „Povinné pole“
SKF logo