Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Základy optimalizace účinnosti výrobních prostředků

Autor: Wayne Reed, prezentuje: Mel Barratt

Mobiova smyčka
Tato řada obsahuje tři audiovizuální prezentace. Popisuje pracovní řídicí proces SKF známý jako „optimalizace účinnosti výrobních prostředků“ (AEO) a rozebírá některé problémy související s jeho implementací. Prezentace jsou tvořeny snímky s hlasovým komentářem, jsou však vhodné i k prohlížení bez zvuku.

Kliknutím na následující odkazy můžete přehrát prezentace.

Část 1

První část prezentace představuje obecnou oblast správy výrobních prostředků a její dopad na podnikání. Pokračuje popisem pracovního řídicího procesu SKF známého jako „optimalizace účinnosti výrobních prostředků“ a jeho zařazení do této oblasti. Přehrát část 1

Část 2

Tato prezentace se zabývá správným postupem optimalizace účinnosti výrobních prostředků a rozebírá vztah mezi účinností a efektivitou. Součástí je rovněž diskuse o možnostech přechodu z reaktivní údržby na proaktivní. Přehrát část 2

Část 3

Třetí část prezentace se v úvodu zabývá posouzením stávající situace a stanovením cílů do budoucna. Pokračuje popisem některých praktických obtíží, s nimiž se lze setkat při zavádění procesu AEO. Jsou zde také zmíněny některé výhody, které může úspěšná implementace přinést. Prezentace končí shrnutím klíčových bodů. Přehrát část 3
SKF logo