Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Mazací systém společnosti SKF zajistil tišší chod visuté dráhy ve Wuppertalu

 • Článek

  2016 září 22, 13:00 CEST


  Visutá dráha, která převáží cestující po celém městě již od roku 1901 ve výšce 12 metrů nad zemí, je světově známou dominantou města Wuppertal. To znamená, že často projíždí velmi blízko obytných budov, proto provozovatel WSW (Wuppertaler Stadtwerke) chce, aby zařízení pracovalo co nejtišeji. Aby toho bylo možno dosáhnout, pobočka WSW mobil nasazuje inovativní řešení od společnosti SKF: mazací systém EasyRail Airless pro příruby kol. Tento systém snižuje tření mezi přírubou kola a okrajem kolejnice, čímž znatelně snižuje hlukové emise.

  Göteborg, Švédsko, 21. září 2016: Visutá jednokolejnicová dráha (monorail) se pohybuje po spojité ocelové kolejnici v jednom směru a na konci dráhy se otáčí ve smyčce. Vozy jsou zavěšeny za podvozky. Železnice se dokáže pohybovat v zatáčkách s poloměrem od 120 m a dosahuje maximální rychlosti 60 km/h, díky čemuž je znatelně rychlejší například než tramvaj. Hnací jednotky pohybující se po kolejnici zahrnují dvojice vzájemně vyrovnaných kol. Na rozdíl od tradičních železničních vozů mají vozy visuté dráhy dvě kolové příruby. Kola jsou rovněž opatřena speciálními tlumiči hluku, které snižují celkovou hlučnost soupravy.

  Důvodem, proč konstruktéři tohoto speciálního řešení „hledali inspiraci v nebesích“, je to, že prostor na zemi je ve městě velmi omezený. Již na konci 19. století bylo městské centrum ve Wuppertalu hustě zastavěné. Proto jediné místo, které bylo možné využít pro umístění veřejné dopravy, bylo nad řekou, která dala městu jméno. Nadšení pro technologii té doby, společně s optimismem pro využití ocelových konstrukcí, nakonec daly vznik tomuto ambicióznímu projektu. V dnešní době železnice vede po trase dlouhé 13,3 kilometrů, z nichž 10 je přímo nad řekou. Během dopravní špičky se po trase pohybuje 22 vozidel v intervalu každých 10 minut. Nosná konstrukce se skládá z 468 nosných sloupů, s mostovou sekcí, která nese integrované koleje dráhy.

  Technická modernizace
  Oblíbená dráha ve městě, přezdívaná „stará dáma“, se právě modernizuje. „Během posledních 20 let jsme intenzivně renovovali nosnou konstrukci. Nyní postupně modernizujeme celou řadu vozidel,“ vysvětluje Thomas Kaulfuss, manažer technického provozu dráhy. Moderní vozidla, která jsou dnes používaná, společně s rádiem řízeným bezpečnostním systémem vlakového zabezpečení, jsou obdobou systému používaného u vlaků TGV ve Francii. Avšak technické údaje rovněž zahrnují použití účinného systému mazání přírub kol. „Pohybujeme se ve velmi husté zástavbě města. Naším cílem je proto používat ekologická řešení, která budou přívětivá k životnímu prostředí a udržují hlučnost, která ruší obyvatele, na minimální úrovni,“ tvrdí Kaulfuss.

  Netrvalo dlouho a železniční specialisté našli vhodného partnera. Starší typ vozu již měl mazací systém přírub kol SKF, který byl v provozu sedm let. Ze začátku byl určen pouze pro odzkoušení, aby nahradil starý systém poháněný stlačeným vzduchem. Byla zavedena řídicí jednotka se snímačem, která nahradila rtuťový spínač, jež dodával nepřesné dávky maziva. „Z našeho pohledu to byl ohromný krok kupředu. Systém reagoval na rychlost a jízdu v zatáčkách. S novými vozidly je můžeme naprogramovat tak, aby příruba kola byla mazána v libovolné poloze na trase,“ poznamenává nadšeně Rolf Barnat, supervizor dílen visuté dráhy.

  To vydláždilo cestu modernizované verzi řešení společnosti SKF, které bylo nasazeno u nových vozidel. V současné době bylo řešení již namontováno do dvou vozidel, přičemž testovací provoz zaměřený na doladění nastavení byl již úspěšně dokončen. Ke konci roku budou nová vozidla trvale v provozu v celém Wuppertalu.

  Elektromagnetické ovládání namísto pneumatického
  Mazací systém příruby kol SKF EasyRail Airless je navržen tak, aby mazivo bylo přiváděno ze zásobníku čerpadla do elektromagnetického dávkovacího čerpadla prostřednictvím smyčky. Elektromagnetické čerpadlo dávkuje předem stanovené množství maziva na přírubu kol bez použití stlačeného vzduchu. Tato jednotka čerpadla s tryskou je vybavena ohřívacím systémem, aby byla zaručena spolehlivá dodávka maziva i za extrémně nízkých teplot.

  „Ve Wuppertalu používáme elektromagnetická čerpadla PER se dvěma tryskami a zásobník čerpadla KFG s objemem 2 kg. Čerpadlo PER dávkuje plastické mazivo na přírubu kol v dávkách 40 cm3 na trysku a zdvih za méně než 0,5 sekundy,“ vysvětluje Tobias Weber, account manažer pro železniční projekty z obchodní jednotky SKF Lubrication. Weber je stále v kontaktu se společností WSW mobil a poskytuje podporu při posledních jemných doladěních.

  Řídicí jednotka řešení SKF je systém typu LCG2 – vybavený snímačem zatáčky. Podporuje ekonomické a ekologické používání maziva. V případě visuté dráhy ve Wuppertalu je systém SKF namontován na prvním podvozku, a to z důvodu úspory místa. Protože stlačený vzduch se již nepoužívá, není nutné mít kompresor, jako tomu bylo u starých modelů. Tím se šetří nejen místo, ale také náklady, protože se snižuje objem použité kabeláže. „Citlivost systému je řízena elektronicky. Uživatelé mohou nastavit snímač zatáčky podle individuálních požadavků a stanovit přesně, kdy má dávka být aplikována,“ dodává Tobias Weber.

  V praxi je systém používán na nových vozidlech vyrobených společností Vossloh-Kiepe a výsledky jsou zcela pozitivní. „Máme velmi dobré zkušenosti. Systém je naprosto spolehlivý,“ tvrdí Thomas Kaulfuss. Systém používaný ve stávajících železničních vozidlech již dosáhl dobrých výsledků mazání. V porovnání s pneumatickou verzí systém společnosti SKF zaručuje mnohem nižší hlučnost při jízdě v zatáčkách. „To společnosti SKF poskytlo jasnou výhodu. Již se u nás byli podívat odborníci a viděli, jak si tato verze systému vede. To naši práci jasně ulehčilo, když jsme hledali vhodné řešení pro nová vozidla,“ tvrdí Kaulfuss, když vysvětluje proces rozhodování.

  Méně je někdy více
  Kaulfuss rovněž spatřuje výhody v technické konstrukci systému. „Protože jsme přestali používat stlačený vzduch a není nutný kompresor, nemáme ve voze tolik součástí. To snižuje hmotnost. Další výhodou je zjednodušení instalace, protože v prostoru je méně kabelu a potrubí,“ tvrdí. Důležitým problémem bylo seřízení dávkování. Řídicí jednotka se snímačem řeší tento úkol bez potíží. Systém reaguje na rychlost a jízdu v zatáčkách. „Ovládací zařízení propojené s ovládacím systémem nám poskytuje možnost reagovat kdykoliv na podmínky, které se neustále mění,“ tvrdí Kaulfuss.

  Kaulfuss popisuje spolupráci s odborníky společnosti SKF jako výbornou. Mazací systém přírub kol bylo nutné přizpůsobit zvláštním požadavkům visuté dráhy ve Wuppertalu. „Společnost SKF byla na místě, instalovala součásti a prováděla seřízení. Byla to úžasná týmová práce,“ tvrdí provozní manažer. Z technického pohledu nabízí systém EasyRail Airless mnoho funkcí, „se kterými se teprve postupně seznamujeme“. Kaulfuss věří, že projekt bude úspěšný. „Dosáhli jsme našeho cíle snížit hlučnost na minimum.“

  Společnost SKF bude prezentovat další řešení pro zvýšení účinnosti pro železniční dopravu v září na veletrhu InnoTrans v Berlíně (20. až 23. září). Návštěvníci veletrhu InnoTrans najdou společnost SKF v hale 22, stánek číslo 606.

  Společnost SKF
  (publ.)

  Další informace získáte na:
  Tiskové informace: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com
  Tiskové informace: Sabine Hergenröder, +46 31 337 6418; +46 705 77 6418 sabine.hergenroder@skf.com

  Společnost SKF je předním světovým dodavatelem ložisek, těsnění, mechatroniky, mazacích systémů a služeb, které zahrnují technickou podporu, údržbu, zajištění spolehlivosti, technické poradenství a školení. Společnost SKF má zastoupení ve více než 130 zemích a okolo 17 000 distribučních míst po celém světě. Celkové prodeje za rok 2015 dosáhly 75 997 milionů švédských korun a počet zaměstnanců byl 46 635. www.skf.com 

  ® SKF je registrovaná ochranná známka společnosti SKF Group.

 • Obrázek

Stáhnout press kit

Press kit (12.2 MB)

SKF logo