Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Přístup čistého listu

 • Článek

  2017 leden 10, 14:00 CET

  SKF v nejnovější fázi 60letého partnerství pomáhá přednímu světovému dodavateli strojů na výrobu papíru a celulózy vycházet vstříc požadavkům měnícího se průmyslu

  Historie společnosti Valmet Oyj se sídlem ve finském Espoo se začala psát již koncem 18. století. Od té doby se firma vyvinula v jednoho z nejvýznamnějších světových dodavatelů strojů, automatizace a služeb pro odvětví výroby papíru, celulózy a energie. Dnes tato společnost zaměstnává přes 12 000 pracovníků na pěti kontinentech a provozuje 16 středisek výzkumu a vývoje, 34 výrobních jednotek a 100 servisních center po celém světě. Obrat skupiny v roce 2015 činil téměř 3 miliardy eur, přičemž výroba vybavení a průmyslové služby se na této částce podílely přibližně stejným dílem.

  Partnerství mezi společnostmi Valmet a SKF začalo v roce 1951, kdy byl první stroj na výrobu papíru této značky vybaven ložisky SKF. Od té doby obě společnosti vzájemné vztahy rozšířily a prohloubily. Ložiska SKF, související součásti a služby jsou nyní používány u strojů Valmet v celosvětovém měřítku.

  Papír je jednou ze základních komodit již řadu desetiletí. Odvětví výroby papíru však v posledních letech prošlo dramatickými změnami. Obrat v některých nejdůležitějších tradičních kategoriích, jako je novinový papír, například poklesl v důsledku nástupu digitálních médií a souvisejících změn v chování zákazníků. Rychlý růst spotřeby na rozvíjejících se trzích na druhou stranu zvýšil poptávku po celé řadě papírenských výrobků, od obalů po toaletní papír.

  Tyto změny se obratem významně projevily v požadavcích na typy strojů používaných v papírenském průmyslu a na rozmístění výrobních závodů. „Před deseti lety se výroba papíru nesla ve znamení úspor z rozsahu,“ říká Arto Huttunen, globální strategický manažer pro klíčové zákazníky ze společnosti SKF. „Zákazníci požadovali co možná největší, nejrychlejší a nejširší stroje, od kterých očekávali, že vydrží 20 nebo 30 let nepřetržitého provozu.“ Dnes však začíná převažovat zájem o menší, levnější a flexibilnější vybavení. „Mnoho moderních strojů dnes používá válce o šířce 6 nebo 7 metrů místo dřívějších jedenácti,“ vysvětluje Huttunen. Jak dále poznamenává, menší stroje nabízejí řadu výhod, od jednodušší a levnější logistiky díky menší hmotnosti součástí až po rychlejší návratnost investic, což má na rychle se měnících a volatilních trzích zásadní význam.

  S vývojem trhů se změnil i přístup společnosti Valmet k návrhu strojů. Její nejnovější stroje OptiConcept M například využívají modulární konstrukci, která zjednodušuje specifikaci, montáž, provoz i údržbu. Řada OptiConcept M vyžaduje až o 40 procent méně místa než tradiční stroje. Nový přístup také papírnám umožňuje optimalizovat investice do strojů s ohledem na aktuální potřeby, flexibilně měnit typ a jakost vyráběného materiálu a přizpůsobovat kapacitu podle změn v poptávce.

  Ve světě, kde flexibilita, účinnost, nízké náklady na vlastnictví a rychlá návratnost investic hrají klíčovou roli, je pro společnost Valmet důležitý každý detail konstrukce strojů. Společnost se proto jako již mnohokrát v historii obrátila na SKF se žádostí o pomoc při hledání inovativních řešení pro nejnovější generaci strojů.

  „Největší a nejrychlejší stroje mohou mít konstrukční rychlosti až 2 000 m za minutu,“ říká Huttunen. „Výběr vhodných ložisek pro taková zatížení a rychlosti často vyžaduje zakázková řešení. U modernějších a menších strojů s konstrukčními rychlostmi do 1 700 m za minutu je možné použít standardní součásti, což může přinést významné úspory kapitálových nákladů i nákladů na údržbu.“

  Použití standardních součástí však neznamená, že by se společnost Valmet nespoléhala na odbornost SKF. Výrobce ložisek využívá své hluboké znalosti z vědy o materiálech a problematiky rotačních strojů, aby pomohl inženýrům ze společnosti Valmet přesně vybrat správnou velikost a variantu ložisek pro jednotlivé aplikace. „Naše pokročilé modely výpočtu trvanlivosti ložisek nám umožňují doporučit správný výrobek, který vyhovuje provozním podmínkám koncového zákazníka a jeho požadavkům na životnost,“ dodává Huttunen. „To často znamená, že zákazník může využít o 50 procent levnější řešení, než jaké by si pravděpodobně zvolil při použití tradičních postupů výběru.“

  Jiné přístupy se zaměřují na snižování provozních nákladů zákazníků společnosti Valmet. Například výměna olejem mazaných ložisek za jednotky, které jsou utěsněné a namazané na celou dobu trvanlivosti, ušetří zákazníkům celou jednu operaci údržby. SKF také spolupracuje se společností Valmet na využívání příležitostí, které průmyslový trh nabízí. Integrovaná technologie bezdemontážní diagnostiky pomáhá společnosti zdokonalit podporu poskytovanou pro stovky strojů po celém světě a současně přináší cenné údaje o provozní výkonnosti v podmínkách reálného světa, které lze použít ke zdokonalení budoucích konstrukcí.

  Výrobní náklady a dodací lhůty jsou v moderním papírenském průmyslu neméně důležité. Valmet zde může s výhodou využít globální přítomnost společnosti SKF, která například umožňuje dodávat do výrobních závodů v Číně součásti vyráběné ve stejné zemi a zajistit zákazníkům náhradní díly a analytické znalosti po celém světě.

  Návrh a výroba vybavení, které stojí méně a zákazníkům se rychleji vyplácí, je stejně náročným úkolem, jako byly dodávky největších a nejrychlejších strojů v minulosti, uzavírá Huttunen. „Společnost Valmet nás vyzvala, abychom přišli s nápady, které vycházejí z našich zkušeností s širokou škálu různých průmyslových odvětví, od výroby automobilů po větrnou energetiku. Jsem si jist, že společně dokážeme najít mnoho dalších inovativních řešení.“

  Společnost SKF
  (publ.)

  Kontakty pro další informace:
  Tiskové informace: Sabine Hergenröder, +46 31 337 6418; +46 705 77 6418; sabine.hergenroder@skf.com

  Společnost SKF je předním světovým dodavatelem ložisek, těsnění, mechatroniky, mazacích systémů a služeb, které zahrnují technickou podporu, údržbu, zajištění spolehlivosti, technické poradenství a školení. Společnost SKF má zastoupení ve více než 130 zemích a okolo 17 000 distribučních míst po celém světě. Celkové prodeje za rok 2015 dosáhly 75 997 milionů švédských korun a počet zaměstnanců byl 46 635. www.skf.com

  ® SKF je registrovaná ochranná známka společnosti SKF Group.

 • Obrázek

Stáhnout press kit

Press kit (1.7 MB)

SKF logo