Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

SKF představila na veletrhu SMM 2018 nová řešení zpracování a monitorování nádní vody

 • Článek

  2018 září 05, 14:00 CEST

  Společnost SKF dodává nové systémy, které pomáhají provozovatelům lodí vyhovět požadavkům aktuální verze Mezinárodní úmluvy o zamezení znečištění moří z lodí (MARPOL 73/78) a v některých případech je i překonat.

  Göteborg, Švédsko, 5. září 2018: Společnost SKF představila na předním mezinárodním námořním veletrhu dva nové produkty ze svého portfolia řešení zpracování a monitorování nádní vody. Právě na veletrhu SMM 2018, který se konal ve dnech 4.–7. září 2018 v Hamburku, uvedla SKF na trh nové systémy Turbulo SolidMaster a Turbulo HycaLogger, z nichž první má vylepšit průběh procesu odlučování oleje v již nainstalovaných separátorech vody znečištěné olejem a druhý zajišťuje přesné zaznamenávání obsahu vypouštěné nádní vody v případě pochyností o dodržování předpisů MARPOL 73/78.

  Turbulo SolidMaster je filtrační systém, který se instaluje mezi zařízení pro sběr oleje, jako je SKF Turbulo Sludge Buoy, a separátor vody znečištěné olejem, například systém SKF Turbulo Mechanical Phase Breaker, a mechanicky odstraňuje z nádní vody pevné částice, čímž přispívá k prodloužení životnosti součástí separátoru vody znečištěné olejem. Odstranění těchto pevných částic také snižuje výskyt „falešných“ výstrah souvisejících s vysokým obsahem oleje, které mohou zpožďovat vypouštění jinak správně zpracované nádní vody. Kromě toho lze systém Turbulo SolidMaster používat v kombinaci s integrovaným systémem zpracování nádní vody, který je sice stále nepovinný, nicméně doporučuje jej Mezinárodní námořní organizace (IMO) za účelem minimalizace množství nádní vody znečištěné olejem v prostorách strojoven díky oddělenému zpracovávání různých druhů kapalin, tedy uniklé vody a oleje.

  Systém Turbulo SolidMaster obsahuje jednotku pro hloubkovou filtraci, kterou tvoří opakovaně použitelný válec z perforovaného kovu. Tato jednotka je opatřena dvěma filtračními vaky na jedno použití, které je třeba po nasycení vyměnit. Nasycení filtračního vaku indikují tlakoměry.

  Turbulo HycaLogger je elektronické zařízení pro protokolování dat, které shromažďuje a zaznamenává údaje naměřené snímači, např. průtok a obsah oleje, v souladu s předpisy MARPOL 73/78. Kromě toho jsou naměřené údaje opatřeny časovým razítkem a korelovány s momentálními informacemi o geografické poloze z externího systému GPS. Tato data se zaznamenávají do databáze, kterou lze přes port USB exportovat do souboru CSV na tabletu nebo notebooku.

  Zařízení Turbulo HycaLogger lze namontovat přímo na separátor vody znečištěné olejem nebo do jeho blízkosti. Systém je vybaven 4,3palcovým dotykovým displejem, který zobrazuje naměřené hodnoty a usnadňuje zadávání na základě manuální kontroly.

  Společnost SKF od 4. do 7. září 2018 vystavovala na výstavišti Hamburg Messehallen v hale A1 na stánku 210, kde si návštěvníci mohli prohlédnout tyto nové produkty pro zpracování a monitorování nádní vody i další inovativní řešení pro námořní průmysl.


  Společnost SKF
        (publ.)

  Kontakty pro další informace:
  Vztahy s veřejností: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com 

  Společnost SKF je předním světovým dodavatelem ložisek, těsnění, mechatroniky, mazacích systémů a služeb, které zahrnují technickou podporu, údržbu, zajištění spolehlivosti, technické poradenství a školení. Společnost SKF má zastoupení ve více než 130 zemích a okolo 17 000 distribučních míst po celém světě. Celkové tržby za rok 2017 dosáhly 77 938 milionů SEK a počet zaměstnanců činil 45 678. www.skf.com 
   
  ® SKF je registrovaná ochranná známka společnosti SKF Group.

 • Obrázek

Stáhnout press kit

Press kit (5.0 MB)

SKF logo