Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Smart Rotation - Balíček řešení pro spolehlivý chod vašich rotačních celků

2019 červenec 10, 11:15 CET

Smart Rotation je balíček řešení pro spolehlivý chod vašich rotačních celků. Propojujeme zde jednotlivé nástroje pro digitalizaci údržby, jako je například snímač SKF IMx-8, který je ke stroji trvale připojen a sbírá data, či SKF QuickCollect sloužící k pochůzkovému monitoringu strojů, s širším pohledem na digitalizaci průmyslu. V rámci Smart Rotation spojujeme technické kompetence a produkty, propojujeme zákazníky s Centrem vzdálené diagnostiky, ať už přímo, či prostřednictvím tzv. Smart Supplier 4.0, kterého představují naši autorizovaní distributoři. Centrum vzdálené diagnostiky pak zákazníkům vypracovává reporty dat, které díky monitorujícím nástrojům získává, a pomáhá zákazníkovi s plánováním údržby strojů.

Pro fungování balíčku Smart Rotation je ideální zapojit se do programů SKF Premium a SKF Rotation For Life, které pomáhájí těm, kteří často řeší neplánované odstávky, setkávají se s opakovanými opravami stejných zařízení či jejich stroje nedosahují výkonnostních parametrů a neuspokojují potřeby výroby. Programy umožňují zavádět moderní, vyspělé a smart technologie prediktivní údržby bez nutnosti vysokých počátečních investic. Více informací o balíčku Smart Rotation naleznete zde.

SKF logo