Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

O SKF

Naši zákazníci požadují snížení tření a rychlejší, déletrvající a bezpečnější chod strojů. Co nejefektivnější a udržitelné řešení tohoto problému přispívá k naší vizi světa spolehlivých rotačních strojů. 

Dosahujeme toho spojením našich zkušeností získaných ve více než 40 průmyslových odvětvích se znalostmi ve všech technických platformách SKF: ložiska a ložiskové jednotky, těsnění, technologie pro pohyb, služby a mazací systémy. Náš úspěch je založen na těchto znalostech, našich lidech a čtyřech našich hlediscích Zásad péče SKF (SKF Care).

Stručný přehled

SKF se věnuje udržitelnému rozvoji

SKF logo