Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

SKF BeyondZero

Společnost SKF spolu s vědomím své globální odpovědnosti usiluje nejen o silné finanční výsledky, ale podporuje také globální udržitelnost životního prostředí.

Po více než 100 let dodává SKF výrobky a řešení, díky kterým je chod věcí a zařízení plynulejší. Jejich provoz díky nižšímu tření spotřebuje méně energie, což omezuje negativní dopad na životní prostředí.

Naše strategie aktivního snižování dopadu na životní prostředí se nazývá SKF BeyondZero. V jejím rámci usilujeme o dva cíle:
  1. Snížit negativní dopad vlastních činností a činností našich dodavatelů na životní prostředí.

    V této oblasti strategie SKF BeyondZero jsme do současné doby dosáhli významných úspěchů. V letech 2006–2015, kdy naše aktivity zaznamenaly nárůst o 30%, jsme dokázali snížit celkovou energetickou náročnost výrobních operací o 17%.

    Další informace o naší strategii a opatřeních na zmírnění vlivu našich činností na životní prostředí naleznete zde


  2. Inovovat a nabízet zákazníkům nové technologie, výrobky, a služby s příznivějšími dopady na životní prostředí.

    Abychom mohli kvantifikovat, prosazovat a sdělovat kladné stránky strategie SKF BeyondZero, vytvořili jsme portfolio BeyondZero, v jehož rámci nabízíme výrobky, služby a řešení zajišťující našim zákazníkům významné ekologické přínosy.

    Další informace o portfoliu SKF BeyondZero naleznete zde.

Zohlednění celého životního cyklu
Mnohé enviromentální studie společnosti SKF v posledních letech prokázaly, že největší dopad na životní prostředí mají výrobky či služby SKF během svého používání, nikoli při jejich výrobě, přepravě atd. To znamená, že největší potenciál pro snížení dopadu na životní prostředí spočívá ve fázi používání výrobku zákazníkem.

Také je známo, že zákazníci SKF ze všech odvětví jsou stále více motivováni ke zlepšování energetické účinnosti a snižování dopadů na životní prostředí ze svých výrobků, služeb a výrobních procesů.

SKF logo