Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Opětné použití a recyklace

Snižování enviromentální stopy opětovným využíváním našich výrobků

Opakované používání výrobků a recyklování má významnou úlohu ve strategii enviromentálního řízení životního cyklu SKF. Příklad našeho přístupu k tomuto problému najdete v repasování ložisek.

Řešení přinášející úspěch všem

Z obchodního hlediska se koncepce repasování ložisek SKF podílí zásadním způsobem na optimalizaci životního cyklu prodloužením životnosti strojů a snížením nákladů. 


Z hlediska ochrany životního prostředí snižuje nižší materiálová a energetická náročnost repasování ložisek náš vliv na životní prostředí. V obou případech nám repasování ložisek pomáhá dosáhnout našeho cíle prostřednictvím technologických znalostí, vysoké kvality řešení a vyšší spokojenosti zákazníků.

Opakované používání a služby

Podívejte se na celé portfolio SKF BeyondZero

SKF logo