Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Systém řízení životního cyklu SKF

Průmyslové podniky na celém světě chápou, že účinná správa provozních prostředků v průběhu celého životního cyklu může přinést velkou hodnotu a snížit celkové náklady na vlastnictví. Žádná jiná společnost není lépe připravena vám pomoci než SKF.

SKF - zaměření na výrobní prostředky výrobců základních zařízení (OEM)

SKF již od roku 1907 hraje zásadní úlohu v oblasti strojních zařízení. Naše historie dodávek ložisek, těsnění, maziv, zařízení pro lineární pohyb, aktuátorů a mechatroniky pro výrobce základních zařízení v každém důležitém průmyslovém odvětví představuje záruku jedinečné a rozsáhlé znalosti průmyslových zařízení. Od specifikace přes vývoj a konstrukci po výrobu a testování spolupracuje SKF s výrobci základních zařízení na řešení problémů aplikací a dodává špičková řešení na celém světě.

Podpora výrobních prostředků na trhu náhradních dílů

Na základě těchto znalostí vyvinula skupina SKF progresívní služby a technická řešení, která umožňují udržovat, monitorovat, opravovat a optimalizovat výrobní prostředky v průběhu celé jejich životnosti. Poskytování optimálních náhradních dílů ve správnou dobu a pomoc s optimalizováním účinnosti jejich výrobních prostředků.

Uzavření životního cyklu provozních prostředků

Cyklus řízení životního cyklu uzavřeme tím, že vložíme poznatky „koncového uživatele“ do specifikace zařízení další generace. Technologie, jako např. bezdemontážní diagnostika, mohou být zapracovány do nových zařízení výrobců základních zařízení nebo namontovány dodatečně a mohou být průběžně zdokonalovány a tím odlišeny na konkurenčním trhu, čímž se zvýší jejich hodnota a rozšíří se možnosti pro služby trhu náhradních dílů a dále se zlepší úroveň údržby strojního zařízení.

Poskytování výhod zákazníkům

Na každém stupni životního cyklu výrobních prostředků pomáhají výrobky, progresívní služby a řešení SKF zákazníkům zlepšovat produktivitu, snižovat náklady na údržbu, zvyšovat efektivitu využití energie a zdrojů a optimalizovat konstrukci z hlediska dosažení dlouhé provozní trvanlivosti a spolehlivosti. V neposlední řadě jim pomáhají dosáhnout větších úspěchů, udržitelnosti a ziskovosti.

Podívejte se, jak může Řízení životního cyklu SKF přidat hodnotu vaší organizaci.

Maximální zvýšení produktivity a snížení celkových nákladů na vlastnictví na každém stupni

Co je to systém řízení životního cyklu výrobků SKF?

Systém řízení životního cyklu výrobků SKF je osvědčený způsob maximálního zvýšení produktivity při současném největším omezení celkových nákladů na vlastnictví strojního vybavení na každém stupni od specifikace a konstrukce po provoz a údržbu. SKF využívá více než stoleté zkušenosti v oblasti inovace ložisek, zkušenosti v oblasti aplikací ložisek a odborné znalosti v mnoha technických oblastech, které pomáhají zákazníkům - výrobcům základních zařízení, i trhu pozáručních oprav optimalizovat produktivitu strojů a jejich efektivitu.

Ať nesete odpovědnost za techniku, údržbu, spolehlivost nebo provoz, systém řízení životního cyklu SKF vám může pomoci:

  • optimalizovat konstrukci
  • zkrátit čas potřebný k uvedení výrobků na trh a snížit náklady na vývoj
  • zlepšit účinnost energie a zdrojů
  • zvýšit spolehlivost
  • prodloužit životnost strojního vybavení
  • Zlepšení produktivity
  • zvýšit bezpečnost
  • snížit nároky na údržbu
  • Snížení celkových nákladů na vlastnictví
SKF logo