Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Kuličková ložiska s kosoúhlým stykem

Kuličková ložiska s kosoúhlým stykem mají oběžné dráhy vnitřních a vnějších kroužků vzájemně vůči sobě přesazené ve směru osy ložiska. Tato ložiska jsou tedy vhodná pro přenášení kombinovaných (současně působících) radiálních a axiálních zatížení.
Axiální únosnost kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem vzrůstá s rostoucím stykovým úhlem. Stykový úhel je definován jako úhel, který svírá spojnice stykového bodu kuličky a oběžných drah v radiální rovině, po níž je přenášeno kombinované zatížení z jedné oběžné dráhy na druhou, s kolmicí k ose ložiska. (obr. 1).
Nejběžnější provedení jsou:
  • jednořadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem (obr. 2)
  • dvouřadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem (obr. 3)
  • čtyřbodová kuličková ložiska (obr. 4)
Kromě ložisek uvedených v této části jsou k dispozici i další kuličková ložiska:
Kuličková ložiska s kosoúhlým stykem s konstantním průřezem

Tato ložiska mají velmi tenké kroužky a konstantní výšku průřezu v rámci jednotlivých řad bez ohledu na velikost ložiska. Jsou dále charakteristická nízkou hmotností a vysokou tuhostí. Ložiska s konstantním průřezem SKF mají palcové rozměry a jsou k dispozici jako nezakrytá ložiska nebo ložiska s těsněním až s osmi různými výškami průřezu. Patří mezi ně následující provedení:

  • jednořadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem (obr. 5)
  • čtyřbodová kuličková ložiska (obr. 6)
Ložiskové jednotky uložení kola automobilu

Ložiskové jednotky uložení kola (HBU) pro automobilový průmysl jsou založeny na dvouřadých kuličkových ložiscích s kosoúhlým stykem (obr. 7, obr. 8, obr. 9). Vyznačují se kompaktními rozměry, nízkou hmotností, zjednodušenou montáží a zvýšenou spolehlivostí.

Podrobné informace o těchto výrobcích a variantách pro průmyslové aplikace získáte na vyžádání.

Provedení

SKF logo