Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Axiální kuličková ložiska s kosoúhlým stykem

Axiální kuličková ložiska SKF s kosoúhlým stykem jsou rozebíratelná, to znamená, že kroužky a klece s kuličkami lze montovat odděleně. I když byla původně navržena pro uložení otočných stolů vrtných souprav, jsou vhodná i pro jiné aplikace.

Vlastnosti ložisek

 • Mohou přenášet axiální i radiální zatížení
 • Vysoká únosnost
 • Vysoká axiální tuhost
 • Nízké tření
 • Možnost vysokých otáček

Sortiment SKF

Axiální kuličková ložiska SKF s kosoúhlým stykem jsou k dispozici na vyžádání s maximálním vnějším průměrem 1 800 mm ve dvou hlavních provedeních:

 • Jednosměrná axiální kuličková ložiska s kosoúhlým stykem (obr. 1)
 • Obousměrná axiální kuličková ložiska s kosoúhlým stykem (obr. 2)
Provedení a varianty

Jednosměrná axiální kuličková ložiska s kosoúhlým stykem

Jednosměrná axiální kuličková ložiska s kosoúhlým stykem (obr. 1) mohou přenášet axiální zatížení pouze v jednom směru, a proto se nastavují proti druhému ložisku anebo se montují v sadách. Jejich hlavní oblastí použití jsou otočné stoly, kde se vždy používají dvě ložiska nastavená proti sobě.

Obousměrná axiální kuličková ložiska s kosoúhlým stykem

Obousměrná axiální kuličková ložiska s kosoúhlým stykem se skládají z jednoho tělesového kroužku, dvou hřídelových kroužků a dvou různě velkých klecí s kuličkami (obr. 2). Větší polovina ložiska má vyšší únosnost. Obousměrná axiální kuličková ložiska s kosoúhlým stykem mají malou šířku a mohou přenášet axiální zatížení v obou směrech a také momentová zatížení. To umožňuje použít jedno ložisko k uložení rotačních součástí stroje vzhledem ke statickým součástem.

Klece

Axiální kuličková ložiska SKF s kosoúhlým stykem, která nejsou vybavena plným počtem kuliček, využívají okénkovou masivní mosaznou klec (obr. 3) vedenou na hřídelovém nebo tělesovém kroužku.

Obousměrná ložiska jsou vybavena dvěma klecemi různých velikostí.

Informace o vhodnosti klecí jsou uvedeny v části Klece.

Údaje o ložisku

Hlavní rozměry

Nestandardizovány – podle požadavků aplikace

Tolerance

Další informace → Tolerance

Hodnoty: tabulka 1

Obousměrná axiální ložiska:

 • H → 0/+2,3 mm

Přípustná nesouosost

Není přípustná jakákoliv úhlová nesouosost.

Mezní teploty
Přípustná provozní teplota axiálních kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem může být omezena:
 • rozměrovou stabilitou ložiskových kroužků a kuliček
 • klecí (klecemi)
 • mazivem
Pokud očekáváte teploty mimo přípustný rozsah, obraťte se na SKF.

Ložiskové kroužky a kuličky

Axiální kuličková ložiska SKF s kosoúhlým stykem jsou tepelně stabilizována minimálně do teploty 150 °C (300 °F).

Klece

Mosazné klece lze použít při stejných provozních teplotách jako ložiskové kroužky a kuličky.

Maziva

Teplotní limity plastických maziv SKF jsou uvedeny v kapitole Volba vhodného plastického maziva SKF.

Při používání maziv nedodaných společností SKF by mezní teploty měly být vyhodnoceny podle Koncepce dopravního semaforu SKF.

Systém označení
Označení axiálních kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem nedodržuje žádné definice ISO. Ložiska jsou označena čísly výkresů:
 • Jednosměrná axiální ložiska
  • BDA-..
  • BDAB ..
 • Obousměrná axiální ložiska
  • BEA-..
  • BEAB ..

Kromě ložisek uvedených v této části jsou k dispozici vysoce přesná axiální kuličková ložiska s kosoúhlým stykem pro speciální aplikace (například obráběcí stroje) popisovaná v částech:

SKF logo