Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Jednořadá kuličková ložiska s plnicími drážkami

Kuličkové ložisko s plnicími drážkami
Jednořadá kuličková ložiska s plnicími drážkami mají plnicí drážku ve vnitřním i vnějším kroužku (obr. 1), aby bylo možné využít větší počet kuliček než u standardních kuličkových ložisek.

Ložiska s plnicími drážkami mají vyšší radiální únosnost než ložiska bez plnicích drážek, ale jejich axiální únosnost je omezená. Rovněž nejsou schopna pracovat při stejně vysokých otáčkách jako ložiska bez plnicích drážek.

Kuličková ložiska s plnicími drážkami jsou k dispozici jako nezakrytá nebo s kryty na jedné či obou stranách. Jsou rovněž nabízena s drážkou pro pojistný kroužek nebo bez ní. Nezakrytá ložiska, která jsou rovněž k dispozici s kryty, mohou mít vnější kroužek opatřen zápichy (obr. 2).

Velká kuličková ložiska s plnicími drážkami, bez klece, jsou k dispozici na vyžádání.

Zakrytá ložiska

Podrobnosti ohledně vhodnosti krytů pro různé provozní podmínky jsou uvedeny v tabulce 1. Tyto pokyny však nemohou nahradit testování krytu v dané aplikaci. Další informace jsou uvedeny v části Integrované těsnění.

Kryty (přídavné označení Z, obr. 3)

 • jsou určeny především pro aplikace s rotujícím vnitřním kroužkem
 • jsou osazeny ve vnějším kroužku a s vnitřním kroužkem vytvářejí úzkou spáru
 • jsou vyrobeny z ocelového plechu
 • jsou k dispozici s malým rozšířením v díře krytu nebo bez tohoto rozšíření
Plastická maziva pro ložiska s kryty

Ložiska s kryty na obou stranách jsou namazána na celou dobu trvanlivosti a jsou prakticky bezúdržbová. Ložiska jsou standardně naplněna vysokoteplotním plastickým mazivem GJN.

Na vyžádání mohou být ložiska dodávána s následujícími speciálními plastickými mazivy:
 • plastické mazivo HT nebo WT s širokým rozsahem teplot
 • plastické mazivo LHT23 pro široký rozsah teplot a tichý chod
 • plastické mazivo pro nízké teploty LT

Technické specifikace různých plastických maziv jsou uvedeny v tabulce 2.

Životnost plastického maziva zakrytých ložisek

 • je uváděna jako L10, tzn. jako doba, po jejímž uplynutí je 90 % ložisek stále ještě spolehlivě mazáno (diagram 1)
 • závisí na následujících okolnostech:
  • provozní teplota
  • otáčkové číslo
  • součinitel výkonnosti plastického maziva (GPF) (tabulka 2)
Uvedená životnost plastického maziva platí pro následující provozní podmínky:
 • vodorovný hřídel
 • otáčení vnitřního kroužku
 • lehké zatížení (P ≤ 0,05 C)
 • provozní teplota uvnitř zelené teplotní zóny plastického maziva (tabulka 2)
 • stacionární stroje
 • nízké úrovně vibrací

Pokud se provozní podmínky liší, jak je uvedeno níže, je třeba životnost plastického maziva získanou z grafů upravit:

 • svislé hřídele → 50 % získané hodnoty
 • vyšší zatížení (P > 0,05 C) → použijte redukční součinitel (tabulka 3)
Když musí zakrytá ložiska pracovat za určitých extrémních podmínek, např. velmi vysokých otáčkách nebo vysokých teplotách, může kolem vnitřního kroužku docházet k úniku plastického maziva. V uloženích ložisek, kde je takový únik maziva nežádoucí, je nutno provést vhodná opatření. Další informace poskytnou na vyžádání technicko-konzultační služby SKF.
Ložiska s drážkou pro pojistný kroužek
 • mohou zjednodušit konstrukci uložení
  • axiálním zajištěním ložiska v tělese pomocí pojistného kroužku (obr. 5)
  • úsporou místa
  • výrazným zkrácením doby montáže.

Vhodné pojistné kroužky jsou uvedeny v tabulkové části spolu s označením a rozměry.

K dispozici jsou následující varianty (obr. 6):

 • nezakrytá ložiska pouze s drážkou pro pojistný kroužek (přídavné označení N)
 • nezakrytá ložiska s pojistným kroužkem (přídavné označení NR)
 • ložiska s pojistným kroužkem a s krytem na opačné straně (přídavné označení ZNR)
 • ložiska s pojistným kroužkem a s krytem na stejné straně (přídavné označení ZNBR)
 • ložiska s pojistným kroužkem a s krytem na obou stranách (přídavné označení 2ZNR)
Klece

Jednořadá kuličková ložiska SKF s plnicími drážkami jsou vybavena nýtovanou lisovanou ocelovou klecí vedenou kuličkami (bez přídavného označení, obr. 7).

Další informace o vhodnosti klecí jsou uvedeny v části Klece.

SKF logo