Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Zatížení

Jednořadá kuličková ložiska
Minimální zatížení

Další informace
(→ Požadované minimální zatížení)Provedení výpočtů

Není-li možné dosáhnout minimálního zatížení, je třeba zvážit použití předpětí.

Axiální únosnostČisté axiální zatížení → Fa ≤ 0,5 C0

Malá ložiska1) a ložiska lehké řady2) → F≤ 0,25 C0

Nadměrné axiální zatížení může vést ke značnému zkrácení provozní trvanlivosti ložiska.

Únosnost spárovaných ložisek

Hodnoty únosnosti a mezního únavového zatížení uvedené v tabulkové části platí pro samostatná ložiska. Pro spárovaná ložiska montovaná bezprostředně vedle sebe platí následující hodnoty:

 • základní dynamická únosnost
  C = 1,62 C jednotlivé ložisko
 • základní statická únosnost
  C0 = 2 C0 jednotlivé ložisko
 • mezní únavové zatížení
  Pu = 2 Pu jednotlivé ložisko
Ekvivalentní dynamické zatížení ložiska

Další informace
Ekvivalentní dynamické zatížení ložiska
Jednotlivá ložiska a dvojice ložisek uspořádané do tandemu:

Fa/Fr ≤ e → P = Fr

Fa/Fr > e → P = X Fr + Y Fa

Dvojice ložisek uspořádané zády k sobě (do „O“) nebo čely k sobě (do „X“):

Fa/Fr ≤ e → P = Fr + Y1 Fa

Fa/Fr > e → P = 0,75 Frr + Y2 Fa

Provedení výpočtů
Ekvivalentní statické zatížení ložiska

Další informace
(→ Ekvivalentní statické zatížení ložiska)
Jednotlivá ložiska a dvojice ložisek uspořádané do tandemu:

P0 = 0,6 Fr + 0,5 Faa

P0 < Fr → P0 = Fr

Dvojice ložisek uspořádané zády k sobě (do „O“) nebo čely k sobě (do „X“):

P0 = Fr + 1,7 Fa

1) d ≤ 12 mm
2) Průměrová řada 8, 9, 0 a 1


Nerezová kuličková ložiska
Minimální zatížení

Další
informace
(→ Požadované minimální zatížení)


Provedení výpočtů

Není-li možné dosáhnout minimálního zatížení, je třeba zvážit použití předpětí.

Axiální únosnostČisté axiální zatížení → Fa ≤ 0,25 C0

Nadměrné axiální zatížení může vést ke značnému zkrácení provozní trvanlivosti ložiska.

Ekvivalentní dynamické zatížení ložiska

Další informace
Ekvivalentní dynamické zatížení ložiska
Fa/Fr ≤ e → P = Fr

Fa/Fr > e → P = X Fr + Y Fa


Provedení výpočtů
Ekvivalentní statické zatížení ložiska

Další informace
(→ Ekvivalentní statické zatížení ložiska)
P0 = 0,6 Fr + 0,5 Faa

P0 < Fr → P0 = Fr
Jednořadá kuličková ložiska s plnicími drážkami
Minimální zatížení

Další informace
(→ Požadované minimální zatížení)Provedení výpočtů

Není-li možné dosáhnout minimálního zatížení, je třeba zvážit použití předpětí.

Axiální únosnostFa ≤ 0,6 Fr

Nadměrné axiální zatížení může vést ke značnému zkrácení provozní trvanlivosti ložiska.

Ekvivalentní dynamické zatížení ložiska

Další informace
Ekvivalentní dynamické zatížení ložiska
Fa/Fr ≤ 0,6 a P ≤ 0,5 C0 → P = Fr + Fa


Provedení výpočtů
Ekvivalentní statické zatížení ložiska

Další informace
(→ Ekvivalentní statické zatížení ložiska)
Fa/Fr ≤ 0,6 → P0 = Fr  + 0,5 Faa


Dvouřadá kuličková ložiska
Minimální zatížení

Další informace
(→ Požadované minimální zatížení)Provedení výpočtů
Axiální únosnostČisté axiální zatížení → Fa ≤ 0,5 C0

Nadměrné axiální zatížení může vést ke značnému zkrácení provozní trvanlivosti ložiska.

Ekvivalentní dynamické zatížení ložiska

Další informace
Ekvivalentní dynamické zatížení ložiska
Fa/Fr ≤ e → P = Fr

Fa/Fr > e → P = X Fr + Y Fa


Provedení výpočtů
Ekvivalentní statické zatížení ložiska

Další informace
(→ Ekvivalentní statické zatížení ložiska)
P0 = 0,6 Fr + 0,5 Faa

P0 < Fr → P0 = Fr

Symboly

C0základní statická únosnost [kN]
 • jednotlivá ložiska (→ tabulková část)
 • spárovaná ložiska (→ Load carrying capacity of matched bearing pairs)
dmstřední průměr ložiska [mm]
= 0,5 (d + D)
elimit pro poměr zatížení v závislosti na vztahu f0 Fa/C0
(tabulka 1, tabulka 2)
f0výpočtový součinitel (→ tabulková část)
Faaxiální zatížení [kN]
Frradiální zatížení [kN]
Frmminimální radiální zatížení [kN]
krsoučinitel minimálního zatížení (→ tabulková část)
notáčky (rychlost otáčení) [1/min]
Pekvivalentní dynamické zatížení ložiska [kN]
P0ekvivalentní statické zatížení ložiska [kN]
Xvýpočtový součinitel radiálního zatížení (tabulka 1)
Y, Y1, Y2výpočtové součinitele axiálního zatížení závisející na vztahu f0 Fa/C0 (tabulka 1, tabulka 2)
νskutečná provozní viskozita maziva [mm2/s]
SKF logo