Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Nerezová kuličková ložiska

Nerezová kuličková ložiska

Nerezová kuličková ložiska jsou k dispozici jako zakrytá (s těsněním nebo kryty) nebo nezakrytá. Nezakrytá ložiska, která jsou rovněž dostupná jako zakrytá, mohou mít čela kroužků opatřena zápichy (obr. 1).

Tato ložiska mají nižší únosnost než ložiska z chromové oceli stejné velikosti.

Zakrytá ložiska

Pokyny pro volbu různých provedení krytů pro různé provozní podmínky jsou uvedeny v tabulce 1. Tyto pokyny však nemohou nahradit testování krytu nebo těsnění v příslušné aplikaci. Další informace jsou uvedeny v části Integrované těsnění.

Těsnění, která jsou osazena do zápichu ve vnějším kroužku, vytvářejí dostatečný kontakt s vybráním bez deformace vnějšího kroužku. Kryty jsou k dispozici v následujících provedeních:

Kryty (přídavná označení Z nebo ZS, obr. 2)

 • jsou určeny především pro aplikace s rotujícím vnitřním kroužkem
 • jsou osazeny ve vnějším kroužku a s vnitřním kroužkem vytvářejí úzkou spáru
 • jsou vyrobeny z nerezové oceli
 • jsou dodávány v různých provedeních:
  • s přídavným označením Z: s rozšířením (a) nebo bez rozšíření (b) v díře krytu, případně s rozšířením díry krytu do zápichu ve vnitřním kroužku (c)
  • upevněná ve vnějším kroužku pojistným kroužkem a s možností rozšíření do zápichu (přídavné označení ZS, obr. 3)
  • k dispozici na vyžádání: kryty z materiálu PTFE

Bezkontaktní těsnění (přídavné označení RZ, obr. 4)

 • zajišťují lepší těsnicí účinnost než kryty
 • mohou být provozována při stejných otáčkách jako kryty
 • vytvářejí extrémně úzkou spáru s osazením vnitřního kroužku
 • jsou vyrobena z nitrilkaučuku vyztuženého ocelovým plechem (s odolností proti oleji a opotřebení)

Kontaktní těsnění (přídavná označení RS1, RS1/VP311 nebo RS2)

K dispozici jsou tři varianty:

 • Těsnění RS1 jsou vyrobena z NBR (nitrilkaučuku) vyztuženého vložkou z ocelového plechu a těsní proti osazení vnitřního kroužku nebo proti vybrání na čele vnitřního kroužku (obr. 5).
 • Ložiska s přídavným označením VP311 jsou vybavena těsněními z modře zbarveného NBR splňujícího požadavky potravinářského průmyslu.
  Materiál disponuje schválením FDA a ES. Osvědčení FDA vychází ze shody s CFR 21, část 177.2600 „Pryžové výrobky určené k opakovanému používání“ pro použití při styku s potravinami s obsahem vody a tuku). Osvědčení ES vychází ze shody s požadavky na celkové migrační limity dle doporučení XXI Německého institutu pro hodnocení rizik (BfR) pro materiály kategorie 3.
 • Těsnění RS2 jsou podobná těsněním RS1, jsou však vyrobena z materiálu FKM vyztuženého vložkou z ocelového plechu.

VAROVÁNÍ

Těsnění z PTFE (polytetrafluoretylen) nebo FKM (fluorkaučuková pryž) vystavená otevřenému ohni nebo teplotám nad 300 °C (570 °F) představují ohrožení zdraví a životního prostředí! Zůstávají nebezpečná i po vychladnutí.

Přečtěte si a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto VAROVÁNÍ.

Plastická maziva pro zakrytá ložiska
Ložiska zakrytá na obou stranách jsou namazána na celou dobu trvanlivosti a jsou prakticky bezúdržbová. Jsou naplněna jedním z následujících plastických maziv:
 • plastické mazivo LHT23 pro tichý chod s širokým teplotním rozsahem (standardní náplň)
 • plastické mazivo pro potravinářský průmysl GFJ s registrací NSF v kategorii H1 (přídavné označení VP311)
  • Registrace NSF potvrzuje, že plastické mazivo splňuje požadavky uvedené v pokynech Amerického úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) dle 21 CFR, část 178.3570 (mazivo s přípustným příležitostným stykem s potravinami pro použití v oblastech s probíhajícím zpracováním potravin a v jejich blízkosti).
 • k dispozici na vyžádání: speciální netoxické plastické mazivo s registrací NSF v kategorii H1 (přídavné označení VT378)

Technické specifikace různých plastických maziv jsou uvedeny v tabulce 2.

Životnost plastického maziva zakrytých ložisek

 • je uváděna jako L10, tzn. jako doba, po jejímž uplynutí je 90 % ložisek stále ještě spolehlivě mazáno (diagram 1)
 • závisí na následujících okolnostech:
  • provozní teplota
  • otáčkové číslo
  • součinitel výkonnosti plastického maziva (GPF) (tabulka 2)
Uvedená životnost plastického maziva platí pro následující provozní podmínky:
 • vodorovný hřídel
 • otáčení vnitřního kroužku
 • lehké zatížení (P ≤ 0,05 C)
 • provozní teplota uvnitř zelené teplotní zóny plastického maziva (tabulka 2)
 • stacionární stroje
 • nízké úrovně vibrací

Pokud se provozní podmínky liší, jak je uvedeno níže, je třeba životnost plastického maziva získanou z grafu upravit:

 • svislé hřídele → 50 % získané hodnoty
 • vyšší zatížení (P > 0,05 C) → použijte redukční součinitel (tabulka 3)
Když musí zakrytá ložiska pracovat za určitých extrémních podmínek, např. velmi vysokých otáčkách nebo vysokých teplotách, může kolem vnitřního kroužku docházet k úniku plastického maziva. V uloženích ložisek, kde je takový únik maziva nežádoucí, je nutno provést vhodná opatření. Další informace poskytnou na vyžádání technicko-konzultační služby SKF.
Ložiska s přírubou na vnějším kroužku

Některé velikosti nerezových kuličkových ložisek SKF jsou k dispozici také s přírubou na vnějším kroužku (přídavné označení R, obr. 6). Tato ložiska:

 • mohou být dodána nezakrytá nebo zakrytá
 • lze je poměrně snadno axiálně zajistit v tělese
 • umožňují snadnější a levnější výrobu díry v tělese ložiska, nevyžadují osazení
Klece

V závislosti na provedení, řadě a velikosti jsou nerezová kuličková ložiska SKF vybavena jednou z klecí uvedených v tabulce 4. Standardní lisovaná nerezová ocelová klec není v označení ložiska identifikována. Požadujete-li nestandardní klece, před objednáním si nejprve ověřte jejich dostupnost.

Některá maziva mohou mít při vysokých teplotách nepříznivý vliv na polyamidové klece. Další informace o vhodnosti klecí jsou uvedeny v části Klece.

SKF logo