Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Mezní teploty

Přípustná provozní teplota kuličkových ložisek může být omezena:
  • rozměrovou stabilitou ložiskových kroužků a kuliček
  • klecí
  • těsněními
  • mazivem
Pokud očekáváte teploty mimo přípustný rozsah, obraťte se na SKF.

Ložiskové kroužky a kuličky

Kuličková ložiska SKF jsou tepelně stabilizována minimálně do teploty 120 °C (250 °F).

Klece

Ocelové, nerezové, mosazné nebo PEEK klece lze použít při stejných provozních teplotách jako ložiskové kroužky a kuličky. Informace o mezních teplotách klecí vyrobených z jiných polymerových materiálů jsou uvedeny v části Materiály klecí.

Těsnění

Přípustná provozní teplota těsnění závisí na jejich materiálu:
  • NBR: –40 až +100 °C (–40 to +210 °F)
    Krátkodobě mohou teploty (250 °F) mohou být krátkodobě tolerovány.
  • FKM: –30 až +200 °C (–20 to +390 °F)
    Krátkodobě mohou teploty (445 °F) mohou být krátkodobě tolerovány. 
Nejvyšší teploty se obvykle vyskytují v místě těsnicího břitu.

Maziva

Mezní teploty plastických maziv používaných v kuličkových ložiscích SKF zakrytých na obou stranách jsou uvedeny v tabulce 1. Mezní teploty ostatních plastických maziv SKF jsou uvedeny v části Plastická maziva SKF.
Při používání maziv nedodaných společností SKF by mezní teploty měly být ohodnoceny podle Koncepce dopravního semaforu SKF.
SKF logo