Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Údaje o ložisku

Rozměrové normy

Hlavní rozměry: ISO 9628

Kromě:

Ložiska řady YAT 2

 • nestandardizováno
 • díra, vnější průměr a šířka vnějšího kroužku: ISO 9628

Ložiska řady YSP 2, YSPAG 2

 • nestandardizováno
 • vnější průměr a šířka vnějšího kroužku: ISO 9628

Ložiska řady YSA 2

 • JIS B 1558
 • ISO 2982-1 pro upínací pouzdra řady H 23
 • ANSI/ABMA Std. 8.2 pro upínací pouzdra řady HA 23 a HE 23

Ložiska řady 17262, 17263

 • ISO 15
 • vnější průměr: ISO 9628

Tolerance

Další informace → Tolerance

Ložiska řady YAT 2, YAR 2, YARAG 2, YET 2, YEL 2, YELAG 2

 • Díra a vnější průměr: tabulka 1
 • Hodnoty tolerancí díry a vnějšího průměru jsou mírně užší než hodnoty uvedené v normě ISO 9628.

Ložiska řady YSP 2, YSPAG 2

 • Vnější průměr: tabulka 1
 • Před montáží je díra pouzdra větší než jmenovitá hodnota pro usnadnění nasunutí na hřídel.

Ložiska řady YSA 2

 • Vnější průměr: tabulka 1
 • Kuželová díra odpovídá upínacím pouzdrům řady H 23 pro metrické hřídele a upínacím pouzdrům řady HA 23 a HE 23 pro palcové hřídele.

Ložiska řady 17262, 17263

Radiální vnitřní vůle

Další informace → Vnitřní vůle ložisek

Hodnoty: ISO 9628 – Group N (tabulka 3)

Kromě:

Ložiska řady 17262, 17263


Hodnoty platí pro nenamontovaná ložiska a nulové měřicí zatížení.

Přípustná nesouosost

Statická nesouosost

Vkládací ložiska mohou vyrovnávat počáteční nesouosost naklopením v tělese (obr. 1). Přípustné hodnoty jsou:
 • Ložisková tělesa SKF
  • domazávání není požadováno: 5°
  • domazávání je požadováno (je-li možné): 2°
 • Lisovaná ocelová ložisková tělesa SKF
  • Nesouosost není možné vyrovnávat, jakmile jsou upevňovací šrouby plně dotaženy, ledaže by byl použit pryžový úložný kroužek.

Dynamická nesouosost
Vkládací ložiska mohou vyrovnávat několik úhlových minut nesouososti mezi vnitřním a vnějším kroužkem.

SKF logo