Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Provedení a varianty

Vkládací ložiska mají obvykle kulový (konvexní) vnější povrch a rozšířený vnitřní kroužek (obr. 1) s různými typy zajišťovacích zařízení. Jednotlivé řady vkládacích ložisek se liší způsobem zajištění ložiska na hřídeli:
 • stavěcími šrouby (obr. 2)
 • excentrickým pojistným kroužkem (obr. 3)
 • zajišťovacím zařízením SKF ConCentra (obr. 4)
 • upínacím pouzdrem (obr. 5)
 • uložením s přesahem (obr. 6)
Vkládací ložiska s vnitřním kroužkem rozšířeným na obou stranách se vyznačují plynulejším chodem, protože rozsah naklopení vnitřního kroužku na hřídeli je omezený.
Standardní sortiment vkládacích ložisek SKF uvedený v této části rovněž zahrnuje varianty pro konkrétní použití:
Vkládací ložiska se stavěcími šrouby
 • jsou vhodná pro aplikace s konstantním i měnícím se směrem otáčení
 • jsou zajištěna na hřídeli utažením dvou imbusových stavěcích šroubů umístěných na vnitřním kroužku 120° od sebe

Základní provedení ložisek

 • jsou k dispozici s vnitřním kroužkem rozšířeným na jedné straně (obr. 7, ložiska řady YAT 2)
 • jsou k dispozici s vnitřním kroužkem rozšířeným na obou stranách (obr. 8, ložiska řady YAR 2)
 • jsou zakrytá na obou stranách (→ Řešení těsnění):
  • robustním standardním těsněním (→ Řešení těsnění) pro ložiska řady YAT 2
  • robustním standardním těsněním a přídavným hladkým ocelovým odstřikovacím kroužkem (→ Standardní těsnění s přídavným odstřikovacím kroužkem, přídavné označení 2F) nebo pogumovaným odstřikovacím kroužkem z ocelového plechu (→ Vícenásobná těsnění, přídavné označení 2RF) pro ložiska řady YAR 2
 • mají standardně dva mazací otvory ve vnějším kroužku, jeden na každé straně, umístěné 120° od sebe
 • mohou být na vyžádání dodána bez mazacích otvorů (přídavné označení W)
Pro náročné provozní podmínky zemědělských strojů, jako jsou kombajny, balíkovače, sklízecí stroje a diskové brány, vytvořila společnost SKF ložiska řady YARAG 2 (obr. 9). Tato ložiska:
 • jsou vybavena patentovaným těsněním s 5ti břity (→ Řešení těsnění, Těsnění s pěti břity)
 • jsou dodávána bez mazacích otvorů ve vnějším kroužku

Ložiska s pozinkovanými kroužky

 • jsou určena pro použití v korozivních prostředích
 • jsou k dispozici s vnitřním kroužkem rozšířeným na obou stranách (ložiska řady YAR 2..-2RF/VE495)
 • mají stavěcí šrouby z nerezové oceli
 • jsou zakryta na obou stranách vysoce účinným vícenásobným těsněním (→ Řešení těsnění, Vícenásobná těsnění) vyrobeným z pryže pro potravinářský průmysl s vložkou z nerezové oceli a nerezovým odstřikovacím kroužkem
 • jsou naplněna plastickým mazivem pro potravinářský průmysl
 • mají dva mazací otvory ve vnějším kroužku, jeden na každé straně, umístěné 120° od sebe

Nerezová ložiska

 • jsou určena pro použití v korozivních prostředích
 • jsou k dispozici s vnitřním kroužkem rozšířeným na obou stranách (ložiska řady YAR 2..-2RF/HV)
 • mají všechny ocelové díly vyrobeny z nerezové oceli, včetně kroužků, kuliček, plechových částí těsnění a odstřikovacích kroužků a stavěcích šroubů
 • jsou zakryta na obou stranách vysoce účinným vícenásobným těsněním (→ Řešení těsnění, Vícenásobná těsnění) vyrobeným z pryže pro potravinářský průmysl s vložkou z nerezové oceli a nerezovým odstřikovacím kroužkem
 • jsou naplněna plastickým mazivem pro potravinářský průmysl
 • mají mazací drážku na vnějším povrchu, která je umístěna na opačné straně než zajišťovací zařízení
 • mají nižší dynamickou únosnost než ložiska z vysoce kvalitní uhlíko-chromové oceli stejné velikosti
Vkládací ložiska s excentrickým pojistným kroužkem
 • jsou určena pro aplikace s konstantním směrem otáčení
 • mají na jedné straně rozšířený vnitřní kroužek s vyoseným osazením pro pojistný kroužek, které je:
  • pozinkované u ložisek s metrickou dírou
  • oxidačně černěné u ložisek s palcovou dírou
 • jsou zajištěna na hřídeli otočením pojistného kroužku ve směru otáčení; pojistný kroužek je na hřídeli dále zajištěn jedním stavěcím šroubem
 • jsou k dispozici s vnitřním kroužkem rozšířeným na jedné straně (obr. 10, ložiska řady YET 2)
 • jsou k dispozici s vnitřním kroužkem rozšířeným na obou stranách (obr. 11, ložiska řady YEL 2)
 • jsou zakrytá na obou stranách (→ Řešení těsnění):
  • robustním standardním těsněním (→ Řešení těsnění) pro ložiska řady YET 2
  • robustním standardním těsněním a přídavným hladkým ocelovým odstřikovacím kroužkem (→ Standardní těsnění s přídavným odstřikovacím kroužkem, přídavné označení 2F) nebo pogumovaným odstřikovacím kroužkem z ocelového plechu (→ Vícenásobná těsnění, přídavné označení 2RF/VL065) pro ložiska řady YEL 2
 • mají standardně dva mazací otvory ve vnějším kroužku, jeden na každé straně, umístěné 120° od sebe
 • mohou být na vyžádání dodána bez mazacích otvorů (přídavné označení W)
Pro náročné provozní podmínky zemědělských strojů, jako jsou kombajny, balíkovače, sklízecí stroje a diskové brány, vytvořila společnost SKF ložiska řady YELAG 2 (obr. 12). Tato ložiska:
 • jsou vybavena patentovaným těsněním s 5ti břity (→ Řešení těsnění, Těsnění s pěti břity)
 • jsou dodávána bez mazacích otvorů ve vnějším kroužku
Vkládací ložiska SKF ConCentra
 • jsou vhodná pro aplikace s konstantním i měnícím se směrem otáčení
 • umožňují snadné, rychlé a spolehlivé zajištění na hřídeli, a to i v aplikacích s vysokým zatížením nebo vysokými otáčkami
 • umožňují plně využívat mezní otáčky, a to i při použití běžných komerčních hřídelů
 • mají vnitřní kroužek symetricky rozšířený na obou stranách (obr. 13, ložiska řady YSP 2)
 • využívají patentované zajišťovací zařízení SKF ConCentra, které využívá roztahování a stlačování následujících dvou stykových povrchů s přesně navrženým zoubkováním:
  • díry ložiska
  • vnějšího povrchu stupňovitého pouzdra
 • umožňují skutečně souosé uložení na hřídeli, protože utahováním stavěcích šroubů v montážním kroužku dochází k axiálnímu posouvání vnitřního kroužku vzhledem ke stupňovitému pouzdru (obr. 14 a obr. 15), které má za následek rovnoměrné roztahování vnitřního kroužku a stlačování stupňovitého pouzdra
 • vyznačují se nízkou hlučností a nízkou úrovní vibrací a prakticky odstraňují stykovou korozi
 • jsou zakryta na obou stranách robustním standardním těsněním a přídavným hladkým ocelovým odstřikovacím kroužkem (→ Řešení těsnění, Standardní těsnění s přídavným odstřikovacím kroužkem)
 • mají standardně dva mazací otvory ve vnějším kroužku, jeden na každé straně, umístěné 120° od sebe
 • mohou být na vyžádání dodána bez mazacích otvorů (přídavné označení W)
Pro náročné provozní podmínky zemědělských strojů, jako jsou kombajny, balíkovače, sklízecí stroje a diskové brány, vytvořila společnost SKF ložiska řady YSPAG 2 (obr. 16). Tato ložiska:
 • jsou vybavena patentovaným těsněním s 5ti břity (→ Řešení těsnění, Těsnění s pěti břity)
 • jsou dodávána bez mazacích otvorů ve vnějším kroužku
Vkládací ložiska s kuželovou dírou
 • jsou vhodná pro aplikace s konstantním i měnícím se směrem otáčení
 • lze použít s následujícími upínacími pouzdry:
  • řada H 23 pro metrické hřídele
  • řada HA 23 a HE 23 pro palcové hřídele
 • při montáži na upínací pouzdro umožňují plně využívat mezní otáčky, a to i při použití běžných komerčních hřídelů
 • mají vnitřní kroužek symetricky rozšířený na obou stranách a kuželovou díru (kuželovitost 1:12) (obr. 17, ložiska řady YSA 2)
 • jsou zakryta na obou stranách robustním standardním těsněním a přídavným hladkým ocelovým odstřikovacím kroužkem (→ Řešení těsnění, Standardní těsnění s přídavným odstřikovacím kroužkem)
 • mají standardně dva mazací otvory ve vnějším kroužku, jeden na každé straně, umístěné 120° od sebe
 • mohou být na vyžádání dodána bez mazacích otvorů (přídavné označení W)
Příslušná upínací pouzdra nejsou dodávána s ložisky a musí být objednána samostatně.
Vkládací ložiska se standardním vnitřním kroužkem
 • jsou vhodná pro aplikace, ve kterých je klíčovým provozním parametrem plynulý chod
 • mají normální tolerance průměru díry a jsou zajištěna na hřídeli pomocí vhodného uložení s přesahem
 • mají stejné rozměry a vlastnosti jako kuličková ložiska řady 62 a 63, ale mají kulový (konvexní) vnější povrch (obr. 18, ložiska řady 17262 a 17263)
 • mohou přenášet větší axiální zatížení než jakákoli jiná vkládací ložiska
 • mohou být provozována při stejných otáčkách jako odpovídající kuličková ložiska s těsněním
 • jsou zakrytá na obou stranách (→ Řešení těsnění):
  • kontaktním těsněním NBR (→ Těsnění RS1, přídavné označení 2FRS1) jako standard
  • robustním standardním těsněním (→ Standardní těsnění, přídavné označení 2FRS1/VP274)
 • standardně nemají žádné mazací otvory ve vnějším kroužku
 • mohou být dodána se dvěma mazacími otvory ve vnějším kroužku, po jednom na každé straně, umístěnými ve vzdálenosti 120° od sebe (přídavné označení B)
Řešení těsnění

SKF dodává všechna vkládací ložiska zakrytá těsněním nebo krytem na obou stranách. V typických aplikacích vkládacích ložisek není nutná žádná další vnější ochrana ložiska. Proto jsou vkládací ložiska k dispozici s několika provedeními uspořádání těsnění tak, aby splňovala požadavky široké škály provozních podmínek.

Při provozu zakrytých ložisek za určitých podmínek, jako jsou velmi vysoké otáčky nebo vysoké teploty, se může mezi vnitřním kroužkem a krytem objevovat plastické mazivo. V uloženích, kde je takový únik maziva nežádoucí, je třeba přijmout vhodná opatření.

Standardní těsnění

 • se skládají z lisovaného ocelového kroužku s těsnicím břitem z nitrilkaučuku, který je navulkanizován na jeho vnitřním povrchu (obr. 19, přídavné označení VP274 pro ložiska se standardním vnitřním kroužkem a bez přídavného označení pro ostatní ložiska)
 • jejich bezkontaktní plechový kroužek vytváří úzkou spáru s osazením na vnitřním kroužku a chrání těsnění proti hrubým nečistotám

Standardní těsnění s přídavnými odstřikovacími kroužky

 • jsou doporučovaná pro prostředí s větším výskytem nečistot
 • jsou tvořena standardním těsněním a přídavným hladkým plechovým odstřikovacím kroužkem z běžné nebo nerezové oceli (obr. 20, přídavné označení 2F)
 • jejich odstřikovací kroužek je uložen na osazení vnitřního kroužku s přesahem a významným způsobem zlepšuje účinnost těsnění bez zvýšení tření
 • jsou k dispozici pouze pro ložiska s vnitřním kroužkem rozšířeným na obou stranách

Vícenásobná těsnění

 • jsou doporučovaná pro prostředí s velmi velkým výskytem nečistot
 • jsou tvořena standardním těsněním a odstřikovacím kroužkem s navulkanizovaným břitem z NBR, který axiálně těsní proti standardnímu těsnění (obr. 21, přídavné označení 2RF)
 • mají prostor mezi břitem odstřikovacího kroužku a osazením vnitřního kroužku vyplněn plastickým mazivem, které zajišťuje další ochranu
 • jsou k dispozici pouze pro ložiska s vnitřním kroužkem rozšířeným na obou stranách

Těsnění s pěti břity

 • jsou doporučována pro extrémně znečištěná prostředí, například v zemědělství
 • jsou patentovaným řešením společnosti SKF
 • skládají se z ocelové plechové výztuhy s navulkanizovaným kontaktním těsněním s 5ti břity vyrobeným ze směsi NBR s nízkým třením (obr. 22):
  • Ocelová výztuha je uložena v drážce ve vnějším kroužku ložiska a chrání těsnění před pevnými nečistotami.
  • Každý těsnicí břit má jiné provedení, aby zajišťoval vynikající těsnicí výkonnost při různých provozních podmínkách včetně dynamické nesouososti.
  • Vnější a vnitřní břity fungují jako labyrint, což zabraňuje průniku nečistot a úniku plastického maziva.
  • Tři vnitřní břity mají stálý kontakt s osazením vnitřního kroužku.
 • jsou k dispozici pouze pro ložiska s vnitřním kroužkem rozšířeným na obou stranách

Těsnění RS1

 • byla původně vyvinuta pro standardní kuličková ložiska SKF
 • jsou uložena v zápichu ve vnějším kroužku a těsní proti osazení vnitřního kroužku jako kontaktní těsnění (obr. 23, přídavné označení 2RS1)
 • jsou vyrobena z materiálu NBR vyztuženého ocelovým plechem

Kryty

 • jsou určeny pro aplikace s nízkou úrovní znečištění, ve kterých je třeba se vyvarovat dodatečného tření
 • jsou uloženy v zápichu ve vnějším kroužku (obr. 24, přídavné označení VP076)
 • nedotýkají se vnitřního kroužku, ale vytvářejí úzkou spáru
 • jsou vyrobeny z ocelového plechu
 • jsou k dispozici pro vkládací ložiska pouze na vyžádání

Ložiska s kryty nesmí být používána v případech, kdy může dojít k průniku vody, páry nebo vlhkosti do ložiska.

Klece

Vkládací ložiska SKF jsou standardně vybavena otevřenou klecí z PA66 zesíleného skelnými vlákny (obr. 25), bez přídavného označení.

Některá maziva mohou mít při vysokých teplotách nepříznivý vliv na polyamidové klece. Další informace o vhodnosti klecí jsou uvedeny v části Klece.

Pryžové úložné kroužky
 • jsou k dispozici v řadě RIS 2 (obr. 26, tabulková část)
 • lze je použít pro všechna vkládací ložiska SKF s výjimkou ložisek se standardním vnitřním kroužkem (řady 17262 a 17263)
 • jsou určeny především jako „pružný podklad“ vkládacích ložisek v lisovaných ocelových stojatých ložiskových tělesech
 • tlumí vibrace a hlučnost
 • umožňují ložiskům mírné posunutí v tělesech za účelem vyrovnání menší tepelné roztažnosti nebo nesouososti hřídele
 • jsou umístěny na vnějším kroužku ložiska a v díře tělesa (obr. 27)
 • jsou vyrobena z nitrilkaučuku (NBR)
 • lze je používat při teplotách od -30 do +100 °C (od -20 do +210 °F).

Pryžové úložné kroužky jsou k dispozici jako příslušenství a musí se objednávat samostatně. Vkládací ložiska řady YET 2 však mohou být také dodána s již namontovaným úložným kroužkem (obr. 28). Označení těchto výrobků začíná označením CYS, po němž následuje průměr díry ložiska a přídavné označení ložiska FM. Příklad: CYS 20 FM je ložisko YET 204 s průměrem díry 20 mm a namontovaným pryžovým úložným kroužkem RIS 204.

SKF logo