Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Zatížení


Minimální zatížení

Další informace → Požadované minimální zatížení

Frm = 0,01 C

Důležitost minimálního zatížení vzrůstá při vysokých zrychleních v ložisku a v případě, že otáčky jsou vyšší než 75 % mezních otáček uvedených v tabulkové části.

Provedení výpočtů

Axiální únosnost

Fa ≤ 0,25 C0

Maximální povolené axiální zatížení jakéhokoli zajišťovacího zařízení je vždy > 0,25 C0.

Ekvivalentní dynamické zatížení ložiska

Další informace → Ekvivalentní dynamické zatížení ložiska

Fa/Fr ≤ e → P = Fr

Fa/Fr > e → P = X Fr + Y Fa

Provedení výpočtů

Ekvivalentní statické zatížení ložiska

Další informace → Ekvivalentní statické zatížení ložiska

P0 = 0,6 Fr + 0,5 Fa

Symboly

Czákladní dynamická únosnost [kN] (→ tabulková část)
C0základní statická únosnost [kN] (→ tabulková část)
emezní hodnota (tabulka 1)
f0výpočtový součinitel (→ tabulková část)
Faaxiální zatížení [kN]
Frradiální zatížení [kN]
Frmminimální radiální zatížení [kN]
Pekvivalentní dynamické zatížení ložiska [kN]
P0ekvivalentní statické zatížení ložiska [kN]
Xsoučinitel radiálního zatížení (tabulka 1)
Ysoučinitel axiálního zatížení (tabulka 1)
SKF logo