Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Montáž a demontáž

Při montáži vkládacích ložisek na hřídel musí být používány vhodné nástroje. Zajišťovací prvky je nutné utahovat podle hodnot utahovacích momentů a utahovacích úhlů uvedených v tabulkové části. Uvedené utahovací úhly pro ložiska na upínacích pouzdrech musí být brány pouze jako směrné hodnoty, protože je obtížné určit přesnou výchozí polohu.
Další informace o postupech montáže a demontáže vkládacích ložisek a montáži jednotek kuličkových ložisek obsahuje Příručka SKF pro údržbu ložisek.
Montáž vkládacích ložisek do těles s montážními drážkami

Při montáži vkládacího ložiska do tělesa s montážními drážkami musí být ložisko vloženo do drážky v díře tělesa (obr. 1) a poté otočeno do příslušné polohy. Nesouosost ložiska vzhledem k tělesu by neměla překročit 5°. Před montáží musí být excentrické pojistné kroužky z ložiska odstraněny a znovu namontovány, až když je ložisko v požadované poloze v tělese.

Zajišťovací zařízení musí být orientováno stejným směrem jako montážní drážky, s výjimkou nerezových ocelových těles a kompozitních těles pro potravinářskou řadu SKF Food Line s přídavným označením L. Při montáži ložisek do těchto těles musí být zajišťovací zařízení orientováno v opačném směru než montážní drážky.

Ujistěte se, že žádný domazávací otvor nebo drážka na vnějším povrchu ložiska se nepřekrývá s některou z montážních drážek v tělese, jinak by mohlo dojít k úniku plastického maziva nebo vniknutí nečistot do ložiska (obr. 2).

Pokud ložisko musí být domazáváno, ujistěte se, že domazávací prvky ve vnějším kroužku (otvor nebo drážka a otvor) se překrývají s domazávacím prvkem v díře tělesa. Nesouosost ložiska vzhledem k tělesu by neměla překročit 2°, jinak by domazávání nebylo možné (obr. 3).

SKF doporučuje montovat vkládací ložiska SKF pouze do těles SKF, aby se zabránilo nesouladu dílů a bylo umožněno správné domazávání ložiska.

Vkládací ložiska SKF ConCentra
Při montáži vkládacích ložisek SKF ConCentra umístěte montážní kroužek tak, aby se jeden stavěcí šroub nacházel na protější straně od štěrbiny pouzdra.

UPOZORNĚNÍ

Neutahujte stavěcí šrouby, dokud se ložisko nenachází v požadované poloze na hřídeli. Při předčasném utažení šroubů může dojít k deformaci stupňovitého pouzdra. Nepokoušejte se před montáží odstraňovat pouzdro a montážní kroužek z ložiska.
Při demontáži vkládacích ložisek SKF ConCentra nejprve povolte stavěcí šrouby. Poté lehce poklepte na okraj pouzdra na straně montážního kroužku nebo na čelo vnitřního kroužku pro povolení závěru (obr. 4).
SKF logo