Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Mezní teploty

Přípustná provozní teplota vkládacích ložisek může být omezena:
  • rozměrovou stabilitou ložiskových kroužků a kuliček
  • klecí
  • těsněními
  • mazivem
Pokud očekáváte teploty mimo přípustný rozsah, obraťte se na SKF.

Ložiskové kroužky a kuličky

Vkládací ložiska SKF jsou tepelně stabilizována až do min. 150 °C (300 °F).

Klece

Mezní teploty klecí z PA66 jsou uvedeny v části Materiály klecí.

Těsnění

Přípustné provozní teploty těsnění vyrobeného z NBR jsou –40 až +100 °C (–40 až +210 °F). Krátkodobě mohou teploty dosáhnout až 120 °C (250 °F).

Nejvyšší teploty se obvykle vyskytují v místě těsnicího břitu.

Maziva

Mezní teploty plastických maziv používaných ve vkládacích ložiscích SKF jsou uvedeny v tabulce 1. Mezní teploty ostatních plastických maziv SKF jsou uvedeny v části Plastická maziva SKF.
Při používání maziv nedodaných společností SKF by mezní teploty měly být ohodnoceny podle Koncepce dopravního semaforu SKF.
SKF logo