Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Použití ložisek

Přesah kuliček

Kuličky u některých ložisek řady 12 a 13 přesahují přes čelní plochy kroužků ložiska (obr. 1). Hodnoty přesahu jsou uvedeny v tabulkové části a je třeba s nimi počítat při navrhování součástí umístěných v těsné blízkosti ložiska.

Ložiska na pouzdrech
Naklápěcí kuličková ložiska s kuželovou dírou lze montovat s použitím následujících pouzder:
  • upínací pouzdro na hladkém hřídeli (a) nebo hřídeli s osazením (b) (obr. 2)
  • stahovací pouzdro na hřídeli s osazením (obr. 3)

Upínací pouzdra SKF jsou dodávána kompletní včetně pojistného zařízení.

Vhodné upínací pouzdro SKF viz tabulková část.

Při použití ložisek s těsněním je třeba použít příslušné sestavy upínacích pouzder SKF (např. pouzdro v provedení E viz tabulková část), aby se zabránilo kolizi pojistného zařízení s klecí (obr. 4). Alternativně lze použít rozpěrný kroužek vložený mezi ložisko a pojistnou podložku.

Další informace o pouzdrech naleznete v části Příslušenství ložisek nebo použijte nástrojUpínací pouzdro SKF – Volič nástrojů a příslušenství.

Ložiska s rozšířeným vnitřním kroužkem

V případě použití dvojice těchto ložisek pro uložení hřídele musí drážky vnitřních kroužků směřovat k sobě nebo od sebe, aby bylo zajištěno axiální vedení hřídele (obr. 5).

Odpovídající ložisková tělesa

Odpovídající ložisková tělesa SKF jsou dostupná v mnoha provedeních a velikostech pro širokou škálu aplikací. Patří mezi ně následující provedení:

  • Stojatá ložisková tělesa SNL, SE řady 2, 3, 5 a 6
  • Přírubová ložisková tělesa FNL
  • Stojatá ložisková tělesa SAF pro hřídele palcových rozměrů 

Další informace jsou uvedeny v části Ložisková tělesa.

SKF logo