Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Provedení a varianty

Standardní sortiment SKF

Varianty naklápěcích kuličkových ložisek SKF jsou následující:
 • nezakrytá (obr. 1)
  • s válcovou dírou
  • s kuželovou dírou, např. pro použití s upínacími pouzdry (obr. 2)
  • s rozšířeným vnitřním kroužkem (obr. 3)
 • s těsněním (obr. 4)
  • s válcovou dírou
  • s kuželovou dírou, např. pro použití s upínacími pouzdry
Ložiska s těsněním

Ložiska vybavená kontaktním těsněním na obou stranách (obr. 5) jsou k dispozici:

 • v řadě 22 a 23
 • s průměrem díry 10 ≤ d ≤ 70 mm
 • s těsněním z materiálu NBR vyztuženého ocelovým plechem (odolnými proti oleji a opotřebení, přídavné označení 2RS1)

Přípustná úhlová nesouosost ložisek s těsněním je oproti nezakrytým provedením mírně nižší. 

Plastická maziva pro zakrytá ložiska

Ložiska s těsněním na obou stranách jsou namazána na celou dobu trvanlivosti a jsou prakticky bezúdržbová. Jsou naplněna jedním z následujících standardních plastických maziv, která mají dobré antikorozní vlastnosti (tabulka 1):

 • D ≤ 62 → plastické mazivo MT47
 • D > 62 → plastické mazivo MT33

Životnost plastického maziva zakrytých ložisek

 • je uváděna jako L10, tzn. jako doba, po jejímž uplynutí je 90 % ložisek stále ještě spolehlivě mazáno
 • závisí na provozní teplotě a otáčkovém čísle (diagram 1)
Životnost plastického maziva uvedená v diagramu 1 platí pro následující kombinaci provozních podmínek:
 • vodorovný hřídel
 • otáčení vnitřního kroužku
 • lehké zatížení (P ≤ 0,05 C)
 • provozní teplota uvnitř zelené teplotní zóny plastického maziva (tabulka 1)
 • stacionární stroje
 • nízké úrovně vibrací

Pokud se provozní podmínky liší, je třeba životnost plastického maziva získanou z diagramu upravit:

 • svislé hřídele → 50 % získané hodnoty
 • vyšší zatížení (P > 0,05 C) → použijte redukční součinitel (tabulka 2)
Když musí ložiska s těsněním pracovat za určitých extrémních podmínek, jako jsou velmi vysoké otáčky nebo vysoké teploty, může kolem vnitřního kroužku docházet k úniku plastického maziva. V uloženích ložisek, kde je takový únik maziva nežádoucí, je nutno provést vhodná opatření. Další informace poskytnou na vyžádání technicko-konzultační služby SKF.
Velká naklápěcí kuličková ložiska
 • jsou k dispozici v řadě 130 a 139
 • jsou vybavena drážkou pro pojistný kroužek ve vnějším kroužku a obsahují (obr. 6):
  • tři rovnoměrně rozmístěné mazací otvory ve vnějším kroužku
  • šest rovnoměrně rozmístěných mazacích otvorů ve vnitřním kroužku
 • lze je použít ve všech aplikacích, kde je důležitější nízké tření než vysoká únosnost (např. v papírenském průmyslu)
Ložiska s rozšířeným vnitřním kroužkem
 • jsou určena (obr. 7) pro méně náročná použití v komerčních hřídelových aplikacích
 • mají zvláštní toleranci díry třídy JS7 (tabulka 3) umožňující snadnou montáž a demontáž
 • jsou axiálně zajištěna na hřídeli pomocí drážky na jednom konci vnitřního kroužku, do které zasahuje kolík nebo šroub s osazením (obr. 8) upevněný na hřídeli
  Toto zajištění také zabraňuje otáčení vnitřního kroužku na hřídeli.
Klece

Naklápěcí kuličková ložiska SKF jsou v závislosti na řadě a velikosti vybavena jednou z klecí uvedených v tabulce 4.

Některá maziva mohou mít při vysokých teplotách nepříznivý vliv na polyamidové klece. Další informace o vhodnosti klecí jsou uvedeny v části Klece.

SKF logo