Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Naklápěcí kuličková ložiska

Naklápěcí kuličkové ložisko
Naklápěcí kuličková ložiska mají dvě řady kuliček, společnou kulovou oběžnou dráhu ve vnějším kroužku a dvě hluboké nepřerušované oběžné dráhy ve vnitřním kroužku. Jsou k dispozici nezakrytá nebo s těsněním. Ložiska nejsou citlivá na nesouosost hřídele vzhledem k tělesu (obr. 1), která může být způsobena například průhybem hřídele.

Vlastnosti ložisek

 • Vyrovnávání statické a dynamické nesouososti
  Ložiska jsou naklápěcí podobně jako soudečková ložiska nebo ložiska CARB.
 • Vynikající výkonnost při vysokých otáčkách
  Naklápěcí kuličková ložiska mají menší tření než všechny ostatní typy valivých ložisek, což jim umožňuje chladnější chod i při vysokých otáčkách.
 • Minimální údržba
  Teplota ložiska je díky menšímu vývinu tepla nižší, což má za následek delší provozní trvanlivost a intervaly údržby.
 • Nízké tření
  Velmi volná oskulace mezi kuličkami a vnějším kroužkem udržuje tření a z něj vznikající teplo na nízké úrovni.
 • Vynikající výkonnost při nízkém zatížení
  Naklápěcí kuličková ložiska mají malé požadavky na minimální zatížení.
 • Nízká hlučnost
  Naklápěcí kuličková ložiska mohou snížit hlučnost a vibrace, například u ventilátorů.

Hlavní výhody

Upínací pouzdro – Volba nástrojů a příslušenství

SKF logo