Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Zatížení

Minimální zatížení

Další
informace
Požadované minimální zatížení


Provedení výpočtů

Axiální únosnostLožiska namontovaná na upínacím pouzdru na hladkých hřídelích bez osazení:

Fap = 0,003 B d

za předpokladu, že ložiska jsou správně namontována.
Ekvivalentní dynamické zatížení ložiska

Další
informace
Ekvivalentní dynamické zatížení ložiska, P
Fa/Fr ≤ e → P = Fr + Y1 Fa

Fa/Fr > e → P = 0,65 Frr + Y2 Fa

Provedení výpočtů
Ekvivalentní statické zatížení ložiska

Další
informace
Ekvivalentní statické zatížení
P0 = Fr + Y0 FaSymboly

Bšířka ložiska [mm]
d
průměr díry ložiska [mm]
dmstřední průměr ložiska [mm]
= 0,5 (d + D)
evýpočtový součinitel (→ tabulková část)
Faaxiální zatížení [kN]
Fapmaximální přípustné axiální zatížení [kN]
Frradiální zatížení [kN]
Frmminimální radiální zatížení [kN]
krsoučinitel minimálního zatížení (→ tabulková část)
n
otáčky (rychlost otáčení) [1/min]
P
ekvivalentní dynamické zatížení ložiska [kN]
P0
ekvivalentní statické zatížení ložiska [kN]
Y0, Y1, Y2
výpočtové součinitele (→ tabulková část)
νviskozita oleje při provozní teplotě [mm2/s]
SKF logo