Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Provedení a varianty

Jednosměrná axiální kuličková ložiska
Jednosměrné axiální kuličkové ložisko – díly ložiska
  • se skládají z hřídelového kroužku, tělesového kroužku a klece s kuličkami (obr. 1)
  • mohou přenášet axiální zatížení a zajistit hřídel axiálně, ale pouze v jednom směru
Obousměrná axiální kuličková ložiska
Obousměrné axiální kuličkové ložisko – díly ložiska
  • se skládají z jednoho hřídelového kroužku, dvou tělesových kroužků a dvou klecí s kuličkami (obr. 2)
    Tělesové kroužky a klece s kuličkami obousměrných ložisek jsou shodné s díly jednosměrných ložisek. 
  • mohou přenášet axiální zatížení a zajistit hřídel axiálně v obou směrech
Ložiska s kulovými tělesovými kroužky
  • vyrovnávají montážní nesouosost
  • jsou k dispozici v jednosměrném (obr. 3) i obousměrném provedení
  • mohou být používány spolu s kulovou podložkou odpovídající tělesovému kroužku (obr. 4 a obr. 5) nebo souvisejícím dílem stroje s obrobenou kulovou plochou

Odpovídající kulové podložky musí být objednány samostatně (→ produktové tabulky). V závislosti na ložiskové řadě mají kulové podložky základní označení U 2, U 3 nebo U 4 následované dvoumístným číslem, které určuje velikost (např. kulová podložka U 320 pro ložisko 53320).

Klece

Axiální kuličková ložiska SKF jsou vybavena jednou z klecí uvedených v tabulce 1.

Další informace o vhodnosti klecí jsou uvedeny v části Klece.

SKF logo