Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Systém označení

Označení většiny valivých ložisek SKF dodržují systém, který se může skládat ze základního označení a případných dalších přídavných označením před ním či za ním (→ Systém základního označení ložisek).
Příklad a použitelné možnosti pro axiální kuličková ložiska jsou uvedeny níže.
Basic bearing designation system

Příklad


51328 Mkde51328 =
M =Test Designation 4
Test Designation 1Přídavná označení před základním označením (není k dispozici)

Test Designation 2Základní označení
Viz tabulka 1
BA .Axiální kuličkové ložisko, průměr díry d < 10 mm
Jednomístné číslo za BA označuje průměr díry.

Catalogue image - Test Designation 3Přídavná označení za základním označením – Vnitřní konstrukce (není k dispozici)

Test Designation 4Přídavná označení za základním označením – Vnější provedení (těsnění, drážka pro pojistný kroužek atd.) (není k dispozici)

Catalogue image - Test Designation 5Přídavná označení za základním označením – Provedení klece
FMasivní ocelová klec, vedená kuličkami
MMasivní mosazná klec, vedená kuličkami

Catalogue image - Test Designation 6.1Přídavná označení za základním označením – Materiály, tepelné zpracování (není k dispozici)

Test Designation 6.2Přídavná označení za základním označením – Přesnost, vůle, předpětí, tichý chod
P5Rozměrové a geometrické tolerance podle třídy P5
P6
Rozměrové a geometrické tolerance podle třídy P6

Catalogue image - Test Designation 6.3Přídavná označení za základním označením – Sady ložisek, spárovaná ložiska (není k dispozici)

Test Designation 6.4Přídavná označení za základním označením – Stabilizace (není k dispozici)

Přídavné označení za základním označením – Mazání (není k dispozici)

Test Designation 6.6Přídavná označení za základním označením – Další varianty (není k dispozici)
SKF logo