Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Axiální kuličková ložiska

Obousměrné axiální kuličkové ložisko
Axiální kuličková ložiska SKF jsou vyráběna jako jednosměrná (obr. 1) nebo obousměrná (obr. 2) axiální kuličková ložiska. Jsou navržena pouze pro přenášení axiálních zatížení a nesmí na ně působit radiální zatížení.

Vlastnosti ložisek

  • Rozebiratelnost a zaměnitelnost
    Rozebiratelné díly axiálních kuličkových ložisek SKF jsou zaměnitelné (obr. 3, obr. 4). To usnadňuje montáž, demontáž a kontrolu při údržbě.
  • Počáteční nesouosost
    Ložiska s kulovým tělesovým kroužkem (kroužky) (obr. 5) umějí vyrovnat počáteční nesouosost.
  • Uložení s přesahem
    Hřídelové kroužky mají broušenou díru pro umožnění uložení s přesahem. Díra tělesového je vždy větší než díra hřídelového kroužku.
Kromě ložisek uvedených v této části dodává SKF axiální kuličkové ložiska pro speciální aplikace. Tento sortiment obsahuje:
SKF logo