Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Zatížení

Minimální zatížení

Další informace → Požadované minimální zatížení

Provedení výpočtů

Ekvivalentní dynamické axiální zatížení ložiska

Další informace → Ekvivalentní dynamické zatížení ložiska

P = Fa

Ekvivalentní statické zatížení ložiska

Další informace → Ekvivalentní statické zatížení ložiska

P0 = Fa

Symboly

Asoučinitel minimálního zatížení (→ tabulky výrobků)
Faaxiální zatížení [kN]
Famminimální axiální zatížení [kN]
n
otáčky (rychlost otáčení) [ot./min]
P
ekvivalentní dynamické zatížení ložiska [kN]
P0
ekvivalentní statické zatížení ložiska [kN]
SKF logo