Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Přípustné otáčky

Přípustné otáčky v tabulkové části určují:
  • referenční otáčky, které umožňují rychle posoudit možné otáčky z hlediska teplotních podmínek
  • mezní otáčky, které představují mechanický limit, jenž nelze překročit bez úpravy konstrukce ložiska a aplikace pro vyšší otáčky

Další informace jsou uvedeny v části Provozní teplota a otáčky.

SKF logo