Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Mezní teploty

Přípustná provozní teplota axiálních kuličkových ložisek může být omezena:
  • rozměrovou stabilitou ložiskových kroužků a kuliček
  • klecí
  • kulovými podložkami
  • mazivem
Pokud očekáváte teploty mimo přípustný rozsah, obraťte se na SKF.

Ložiskové kroužky a kuličky

V závislosti na své velikosti jsou kroužky ložiska a kuličky axiálních kuličkových ložisek SKF tepelně stabilizované do:
  • 125 °C (260 °F) kde d ≤ 300 mm
  • 150 °C (300 °F) kde d > 300 mm

Klece

Ocelové a mosazné klece lze použít při stejných provozních teplotách jako ložiskové kroužky a kuličky.

Kulové podložky

Kulové podložky jsou vyrobeny z oceli a lze použít při stejných provozních teplotách jako ložiskové kroužky a kuličky.

Maziva

Mezní teploty plastických maziv SKF jsou uvedeny v části Plastická maziva SKF.

Při používání maziv nedodaných společností SKF by mezní teploty měly být ohodnoceny podle Koncepce dopravního semaforu SKF.

SKF logo