Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Pojistné matice

Pojistné matice

Pojistné matice slouží k zajištění ložisek na hřídeli. Lze je rovněž použít k montáži ložisek s kuželovou dírou na kuželové úložné plochy na hřídelích a upínacích pouzdrech a k demontáži ložisek ze stahovacích pouzder. Pojistné matice se často používají k zajištění převodových kol, řemenic a jiných součástí strojů.

Pojistné matice musí být zajištěny proti samovolnému uvolnění pomocí:
 • pojistného zařízení, které zasahuje do drážky v hřídeli nebo upínacím pouzdru, nebo
 • pojišťovacího mechanismu integrovaného v matici
Při volbě nebo výměně pojistné matice je třeba zvážit řadu okolností. Patří mezi ně například následující:
 • Prostor – radiální i axiální
 • Otáčení hřídele – jedním nebo oběma směry
 • Axiální zatížení
 • Dynamické chování v aplikaci
 • Náklady a odstávky spojené s obráběním drážek v hřídelích oproti jiným způsobům zajištění
 • Jednoduchost a četnost montáže a demontáže
 • Přesnost
Provedení a varianty

Pojistné matice SKF umožňují různé způsoby zajištění matice na hřídeli. Pojistné matice, které jsou zde uvedeny, představují základní sortiment SKF. Pojistné matice s jinými metodami zajištění mohou být dodány na požádání. Pro další informace se obraťte na SKF.

Průmyslové pojistné matice SKF (tabulka 1)

Pojistné matice vyžadující drážku
 • KM, KML, HM .. Metrické pojistné matice T zajištěné pojistnou podložkou
 • Metrické pojistné matice HM(E) zajištěné pojistnou vložkou
 • Palcové pojistné matice N a AN zajištěné pojistnými podložkami
 • Palcové pojistné matice N zajištěné pojistnou deskou

Pojistné matice s integrovaným pojištěním

 • Metrické pojistné matice KMFE s pojistným šroubem
 • Metrické pojistné matice KMK s integrovaným pojišťovacím zařízením
Přesné pojistné matice SKF (tabulka 2)
 • Přesné pojistné matice KMT a KMTA s pojistnými kolíky
 • Přesné pojistné matice KMD s axiálními pojistnými šrouby


Pojistné matice s integrovaným pojištěním snižují náklady na výrobu hřídele, protože nevyžadují drážku v hřídeli. Montáž je rychlejší a jednodušší, protože není nutné samostatné pojišťovací zařízení. Uvolňovací moment těchto pojistných matic však vyžaduje větší pozornost. Informace o uvolňovacím momentu jednotlivých variant pojistných matic naleznete v údajích o výrobku.

Upínací pouzdro – Volba nástrojů a příslušenství

SKF logo