Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Přesné pojistné matice s pojistnými kolíky

Pojistné matice KMT a KMTA jsou určeny pro aplikace, kde je požadována vysoká přesnost, jednoduchá montáž a spolehlivé zajištění1. Tři rovnoměrně rozmístěné pojistné kolíky umožňují přesné ustavení těchto pojistných matic ve správných úhlech vzhledem k hřídeli. Mohou však být také seřízeny tak, aby kompenzovaly mírné úhlové odchylky souvisejících součástí.

Pojistné matice KMT

 • jsou k dispozici pro závity M 10x0,75 až M 200x3 (velikosti 0 až 40) a Tr 220x4 až Tr 420x5 (velikosti 44 až 84) (obr. 1)

Pojistné matice KMTA

 • jsou k dispozici pro závity M 25x1,5 až M 200x3 (velikosti 5 až 40) (obr. 2)
 • mají válcový vnější povrch; některé velikosti mají jinou rozteč závitů než pojistné matice KMT 
 • jsou určeny především pro aplikace s omezeným prostorem, kde lze válcový vnější povrch použít jako prvek těsnění s mezerou

Vlastnosti a výhody

 • Maximální axiální házení mezi opěrnou čelní plochou a závitem (do velikosti 40): 0,005 mm
 • Možnost seřízení pro kompenzaci mírných úhlových odchylek (obr. 3)
 • Jemná rozteč závitů
 • Odolné proti vysokým axiálním zatížením
 • Spolehlivý a účinný mechanismus zajištění
 • Snadná montáž a demontáž
 • Není nutná drážka1
 • Opakovaně použitelné
 • Určeny pro častou montáž a demontáž

Princip zajištění

Přesné pojistné matice řady KMT a KMTA jsou vybaveny třemi pojistnými kolíky rovnoměrně rozmístěnými po obvodu matice (obr. 4, obr. 5 a obr. 6). Jejich utažením pomocí stavěcích šroubů lze matici zajistit na hřídeli. Konec každého kolíku je obroben, aby tvarově odpovídal závitu na hřídeli. Díry pro pojistné kolíky a stavěcí šrouby jsou vyvrtány tak, aby jejich osy byly rovnoběžné se zatíženým bokem závitu na hřídeli (obr. 7). Pojistné šrouby dotažené na doporučený moment vytvářejí dostatečné tření mezi konci kolíků a nezatíženými boky závitu na hřídeli, které při běžných provozních podmínkách brání uvolnění matice (→ Údaje o výrobku). Pojistné kolíky jsou utaženy k nezatíženému boku závitu na hřídeli, nejsou proto vystaveny žádným provozním zatížením působícím na matici.
 1. 1)Pojistné matice KMT a KMTA by se neměly používat na hřídelích s drážkami v závitu nebo upínacích pouzdrech. Pokud by pojistné kolíky působily v místě drážky, mohlo by dojít k jejich poškození.
SKF logo