Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Stahovací pouzdra

Stahovací pouzdra lze použít pro montáž ložisek s kuželovou dírou na válcovou úložnou plochu hřídele s osazením (obr. 1). Pouzdro je nalisováno do díry vnitřního kroužku ložiska, které se opírá o osazení hřídele nebo podobný pevný díl. Pouzdro je na hřídeli zajištěno maticí nebo koncovým víkem. K tomuto účelu jsou vhodné pojistné matice KM nebo HM (→ Pojistné matice) s vhodným zajišťovacím zařízením. Pojistné matice nejsou dodávány s pouzdry a musí být objednány samostatně. Koncová víka společnost SKF nevyrábí.
Vhodné matice usnadňující montáž a demontáž ložisek na pouzdra a matice potřebné k demontáži stahovacích pouzder:
Zalisování stahovacího pouzdra do díry ložiska vyžaduje poměrně velkou sílu pro překonání tření mezi ložiskem, pouzdrem a hřídelem. SKF proto doporučuje použít hydraulickou matici (obr. 2).
SKF logo