Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Mazání

Přírubová ložisková tělesa FNL jsou určena pro mazání plastickým mazivem. Mazivo je třeba vybrat podle provozních podmínek ložiska. Další informace naleznete v části Volba maziva.

Počáteční náplň plastického maziva

Nejsou-li stanoveny jiné požadavky, volný prostor v ložisku by měl být zcela vyplněn mazivem a volný prostor v tělese by měl být vyplněn z 20 až 40 % svého objemu. 40% náplň plastického maziva je požadována, když ložiska mají být domazávána ze strany; 20% náplň plastického maziva se používá, pokud jsou ložiska domazávána přes vnější kroužek.

Ve velmi znečištěných prostředích a při nízkých otáčkách naplňte těleso na 70–80 %. Další informace poskytnou na vyžádání technicko-konzultační služby SKF.

Množství pro 20% a 40% náplně plastického maziva jsou uvedena v tabulce 1.
Hodnoty platí pro typické plastické mazivo s lithným mýdlem (hustota přibližně 0,95 g/cm3). Obsahují plastické mazivo pro ložisko a těsnění.

Počáteční náplň plastického maziva ve většině aplikací zajistí dostatečné mazání ložiska do výměny plastického maziva v rámci příští pravidelné údržby.

Domazávání

Za určitých provozních podmínek, jako jsou vysoké otáčky, vysoké teploty nebo velká zatížení, může být nutné domazávání. Ložisková tělesa FNL proto mají dva mazací otvory se závitem pro maznici plastického maziva AH 1/8-27 PTF (obr. 1).

U nových těles jsou otvory uzavřeny plastovými uzávěry. Tyto uzávěry je třeba nahradit maznicí plastického maziva a závitovým uzávěrem dodávaným s tělesem. Je-li třeba použít větší maznici nebo jiné vybavení, k dispozici je redukce na závit G 1/4 (→ LAPN 1/8).
Nadbytečné plastické mazivo může uniknout přes těsnění. Pokud je to nedostatečné, SKF může na vyžádání dodat tělesa s otvorem pro odtok plastického maziva ve víku (zadní přídavné označení V). SKF doporučuje v pravidelných intervalech demontovat koncové víko tělesa a odstranit použité plastické mazivo. Délka intervalu závisí na aplikaci, velikosti ložiska a množství použitého plastického maziva.

Domazávání přes vnější kroužek

K domazávání soudečkových ložisek s domazávacími prvky (mazací drážkou a otvory ve vnějším kroužku) je třeba použít otvor, který se nachází nejblíže k víku (obr. 2). Při dodávání plastického maziva prostřednictvím domazávacích prvků je nutné, aby se hřídel otáčel.

Domazávání ze strany

Při domazávání ze strany, které je obvykle nutné u naklápěcích kuličkových ložisek a toroidních ložisek CARB, je třeba použít otvor nejblíže k přírubě (obr. 3).

Přírubová ložisková tělesa FNL jsou vybavena integrovanou přírubou, která přivádí plastické mazivo z maznice přímo k valivým tělesům (obr. 4).
SKF logo