Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Montáž

Montáž ložiskových těles FNL vyžaduje správné použití vhodného nářadí a pokročilých mechanických montážních metod. Všechny související součásti musí rovněž splňovat určité základní požadavky (→ Specifikace opěrných ploch hřídele a ložiskového tělesa).

S ložiskovým tělesem je dodáván návod k montáži. Informace o montáži valivých ložisek jsou uvedeny v Příručce SKF pro údržbu ložisek nebo na adrese skf.com/mount.

Specifikace utahovacího momentu

Šrouby víka a upevňovací šrouby by měly být utaženy doporučenými utahovacími momenty uvedenými v tabulkové části.
SKF logo