Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Mazání

Ložisková tělesa SBFN, SBPN a SDM jsou navržena pro mazání s oběhem oleje s vysokým průtokem. Olej je třeba zvolit podle provozních podmínek ložiska. Další informace naleznete v části Volba maziva.
Systém mazání s oběhem oleje má typicky přívodní a odtokové potrubí. Oběh oleje zpravidla zajišťuje čerpadlo. Jakmile olej projde ložiskem, je odveden z tělesa a odtéká do nádrže, kde je filtrován a ochlazen, a poté se opět vrací do ložiskového tělesa. Správné filtrování a chlazení oleje má významný vliv na provozní trvanlivost ložiska a provozní životnost oleje, a může také zvýšit výkonnost stroje a snížit náklady.
Ložisková tělesa SBFN mají dva vstupy a jeden výstup oleje (obr. 1). Jeden ze vstupů spolu s výstupem jsou uzavřeny plastovými zátkami. Druhý nepoužívaný vstup je uzavřen ocelovou zátkou.
Ložisková tělesa SBPN a SDM mají na každé straně dva vstupy a dva výstupy oleje (obr. 2 a obr. 3). SKF doporučuje používat oba výstupy na příslušné straně, aby byl zajištěn dostatečný odvod velkého množství obíhajícího oleje. Závitové výstupy mají dvě plastové a dvě ocelové zátky. Ocelové zátky by měly být ponechány na protější straně od vratných potrubí.
SKF logo