Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Montáž

Montáž ložiskových těles SKF pro papírenské stroje musí provádět zkušení a znalí pracovníci s použitím správných nástrojů.
Ložisková tělesa SBFN mohou být namontována v úhlech 0°, 90°, 180° a 270°. Šipka na víku by měla vždy směřovat nahoru, aby nedocházelo k úniku oleje.
U těles SBFN a SBPN je třeba stykovou plochu mezi tělesem a kryty opatřit těsnicí hmotou odolnou proti oleji.
Tělesa SBPN a SDM musí být namontovány tak, aby výstupy oleje s plastovými zátkami byly směrem ven.
Další informace poskytnou technicko-konzultační služby SKF. SKF může rovněž pomoci při montáži nebo poskytnout kompletní montážní služby.

Závěsné šrouby a otvory pro zvedání

Ložisková tělesa SBFN a SBPN jsou dodávána se závěsným šroubem v horní části. Ložisková tělesa SDM mají v horní části dvě žebra s předlitými otvory (obr. 1).

Specifikace utahovacího momentu spojovacích šroubů

Spojovací šrouby by měly být utaženy doporučenými utahovacími momenty uvedenými v tabulce 1.
SKF logo