Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Řešení těsnění

Tabulka 1 obsahuje přehled charakteristik a vhodnosti řešení těsnění ložiskových těles SKF pro papírenské stroje. Tyto informace je třeba používat jako vodítko, nikoli jako náhradu testování těsnění v příslušné aplikaci.
Tělesa SBFN (obr. 1) a SBPN (obr. 2) jsou vybavena labyrintovými těsněními integrovanými v každém víku. Labyrintový kroužek přišroubovaný ke hřídeli vytváří axiální labyrint s víkem tělesa. Hřídele používané s tělesy SBFN vyžadují obrobené drážky zajišťující odstřikování oleje. Pro tělesa osazená na konci hřídele jsou k dispozici koncová víka.
Ložisková tělesa SDM jsou vybavena štěrbinovými těsněními a dělenými olejovými odstřikovacími kroužky (obr. 3). Těsnění jsou integrována do vík. Odstřikovací kroužek je dělený a namontovaný přímo na hřídeli. Axiální polohu kroužku lze nastavit utažením šroubu kroužku do závitového otvoru v hřídeli.
SKF logo