Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Standardní provedení ložiskového tělesa

SKF nabízí sortiment ložiskových těles pro papírenské stroje. K dispozici jsou čtyři řady standardních těles:
  • řada SBFN, pro plstěné válce
  • řada SBPN, pro sušicí válce
  • řada SDM, pro válce Yankee
  • řada SNL … TURP, pro sušicí a plstěné válce
Ložisková tělesa SBFN pro plstěné válce (obr. 1) jsou nedělená tělesa. Jsou tvořena vlastním tělesem a dvěma víky s integrovanými těsněními. Dolní část má dva předlité podlouhlé otvory pro upevňovací šrouby. Předlité podlouhlé otvory pro šrouby umožňují přesně nastavit polohu tělesa při montáži a plně tak využít schopnost toroidních ložisek CARB vyrovnávat tepelnou roztažnost hřídele. Rozměry a podrobné specifikace těles SBFN získáte na vyžádání od SKF.
Ložisková tělesa SBPN pro sušicí válce (obr. 2) jsou nedělená tělesa. Jsou tvořena vlastním tělesem a dvěma víky s integrovanými těsněními. Dolní část má čtyři předlité otvory pro upevňovací šrouby. Tělesa pro soudečková ložiska mají otevřené otvory pro upevňovací šrouby. Tělesa pro toroidní ložiska CARB mají podlouhlé otvory pro upevňovací šrouby. Ty umožňují přesně nastavit polohu tělesa při montáži a plně tak využít schopnost toroidních ložisek CARB vyrovnávat tepelnou roztažnost hřídele.
Ložisková tělesa SDM pro válce Yankee (obr. 3) jsou dělená tělesa tvořená horní a dolní částí a dvěma víky s integrovanými těsněními. Vnitřní víko je dělené, což umožňuje demontáž víka bez odstranění horní části. Horní část má pro usnadnění manipulace dvě příruby, které jsou opatřeny předlitými otvory. Dolní část má čtyři otvory pro upevňovací šrouby. Tělesa pro soudečková ložiska mají vrtané otvory pro upevňovací šrouby. Tělesa pro toroidní ložiska CARB mají podlouhlé otvory pro upevňovací šrouby. Ty umožňují přesně nastavit polohu tělesa při montáži a plně tak využít schopnost toroidních ložisek CARB vyrovnávat tepelnou roztažnost hřídele.
Informace o ložiskových tělesech SNL … TURP jsou uvedeny v části Dělená stojatá ložisková tělesa řady SNL 30, 31 a 32. Informace o ostatních ložiskových tělesech pro plstěné a sušicí válce, jako jsou například tělesa SBF a SBP (předchůdci těles SBFN a SBPN) a tělesa SDM pro válce Yankee (obr. 4), které SKF stále dodává, získáte na vyžádání od technicko-konzuktačních služeb SKF.
SKF logo