Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Označení

Systém označení stojatých ložiskových těles SBD a napínacích ložiskových těles THD

Řada
SBD
Standardní nedělené stojaté ložiskové těleso
THD
Standardní nedělené napínací ložiskové těleso


Materiál

D
Tvárná litina s kuličkovým grafitem
S
Ocelolitina
C
Šedá litina

Označení velikosti

22(00)
Těleso pro ložiska řady 22
30(00)
Těleso pro ložiska řady 30
31(00)
Těleso pro ložiska řady 31
32(00)
Těleso pro ložiska řady 32
 (00)
Kód velikosti ložiska, (00) ¥ 5 = průměr díry ložiska [mm]

Zadní přídavné označení 1)


Těleso pro ložiska na upínacím pouzdru na hladkých hřídelích

Těleso SBD pro ložiska na upínacím pouzdru na osazených hřídelích
E
Těleso SBD pro ložiska na válcové úložné ploše na osazených hřídelích
G
Těleso SBD pro ložiska na válcové úložné ploše na vícekrát osazených hřídelích

Těleso pro konec hřídele, jedna strana uzavřená
B
Těleso pro průchozí hřídel

Těleso pro axiálně vodicí ložisko
L
Těleso pro axiálně volné ložisko

Systém označení upínacích kroužků

Řada
PSBD 
Upínací kroužek pro labyrintové těsnění

Označení velikosti

...
Průměr hřídele [mm]

  1. 1)V případě použití více zadních přídavných označení je jejich pořadí stejné v jakém jsou zde uvedeny.
SKF logo